Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 "Вогник" ім.В.О.Сухомлинського комбінованого типу

 

Готуємось до педради

Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників

25.02.2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання рішень попередньої педради.   Кравченко Р.С., директор

2. Інтегрований підхід до формування логіко-математичної компетентності  дошкільників (за результатами тематичної перевірки Козуб В.П., вихователь-методист)

3. Логіко-математичні цікавинки протягом дня. ( з досвіду роботи) Малмига Н.В.

4. Ефективне використання паличок Кьюзинера для розвитку логіко-математичної компетенції дошкільників (з досвіду роботи)

Подопригора Т.О.

5. Формування сенсорно-пізнвальної активності дітей раннього віку ( з досвіду роботи) Лукіна О.С.

6. Вплив сімейного виховання на розвиток логіко-математичн компетнтності дітей дошкільного віку (з досвіду роботи) Гайванович А.В.

7. Цікава математика (презентація дидактичних та розвивальних посібників з математики)

8. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 

25.02.2021

№ п/п

Тема заходу

Термін

Відповідальні

 

1

Засідання творчої групи «Впровадження інноваційних технологій з логіко-математичного розвитку в практику роботи ДНЗ»

21.01.2021

Козуб В.В.

2

Семінар-брифінг «Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників засобами сучасних освітніх технологій»

04.02.2021

Степаненко

Моклюк

Гайванович,

Лєбєдєва

3

Серія консультацій на сайті «Сучасні вимоги до організації, планування та проведення освітньої роботи з логіко-математичного розвитку», «Методика формування початкових математичних уявлень»

До 20.01.2021

 

4

 Відкриті заходи з розділу «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

                 (відео  заходу у вайбергрупі)

До 24.02.2021

 

Степаненко Р.С., Лєбєдєва О.П..

5

Огляд розвивального середовища та картотеки педагогічних засобів  з логіко-математичного розвитку

 

педкомісія

6.

Тематичне вивчення «Інтегрований підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників Групи №4,5,6,8,9,11,10

З 11 по 20.02

Кравченко Р.С.

Козуб В.П.

 

 

 Протокол

засідання педагогічної ради

від 25.02.2021 року №6

м. Кропивницький

 

Голова: Кравченко Р.С.

Секретар: Моклюк Н.К.

Присутні: 26 осіб (список додається)

Відсутні: 4 (Лукіна О.С.- ПК;  Болгарчук Н.Л.-відпустка б/о,  Крицька О.О – пл.відпустка, Карасенко Т.І.- сумісник) 

 

Порядок денний:

1.Про виконання рішень педагогічної ради від 26листопада  2021р.

                                                        Інформація    директор Кравченко Р.С.

  1. Про стан впровадження  інтегрованого підходу  до формування логіко-математичної компетентності дошкільників за освітньою лінією «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»

 Довідка за результатами  тематичної перевірки  вихователь-методист Козуб В.П..

  1. «Вчу дітей мислити». Про формування логіко-математичної компетентності  дошкільників в повсякденній діяльності.

                                       З досвіду роботи , вихователь Малмига Н.В.

4. Про ефективне використання паличок Кьюзинера для розвитку логіко-математичної компетентності  дошкільників

З досвіду роботи , вихователь Подопригора Т.О,

5. Про формування сенсорно-пізнавальної активності дітей раннього віку

З досвіду роботи , вихователь  Лукіна О.С.

6.  Про вплив сімейного виховання на розвиток логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку.

З досвіду роботи , вихователь  Гайванович А.В.

 

7. «Цікава математика» Виставка-презентація дидактичних ігор і багатофункціональних посібників.

Доповідачі - вихователі

8. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників .

Вихователі Степаненко Р.С., Павєл Т.П.  

І. СЛУХАЛИ:

Кравченко Р.С.,  директора, яка  проінформувала педагогічний колектив про реалізацію рішень  чергової педагогічної ради № 3 від 26 листопада 2021 року; що  в методкабінеті розроблені методичні рекомендації по організації театралізованої діяльності, «банк інноваційних технологій» поповнений новими інноваціями з художньої літератури та театралізованої діяльності. В групах відповідно до вимог створені куточки ХПД, а куточки книги поповнені новою літературою та портретами письменників, картотека методичних засобів поповнена дидактичними іграми та вправами з ХПД, покращено планування з ХПД. (текст інформації додається).

ВИСТУПИЛИ:

Герасименко О.В.,  вихователь , яка запропонувала зняти з контролю рішення педагогічної ради від 26.11.2021р, протокол №3.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію директора Кравченко Р.С. щодо виконання рішень педради від 26.11.2020 року, прийняти до відома. Зняти з контролю рішення педагогічної ради від 26.11.2020. протокол №3.

Голосували: «За» -  26            «Проти» -   0         «Утримались» -0

ІІ. СЛУХАЛИ:

Козуб В.П., вихователя-методиста, яка наголосила,  що формування логіко-математичної компетентності дошкільників є вимогою часу, так як ми живемо у світі інформаційних та високих технологій. Розвиток у дошкільників узагальнених способів розумової діяльності, засобів пізнавальної діяльності є важливою передумовою формування у них життєвої компетентності, уміння орієнтуватися в мінливому навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов життя, продуктивно взаємодіяти з оточенням. Інтегрований підхід є найбільш сприятливим  для розвитку мислення, розкриття особистісного потенціалу дитини. Завдяки чергуванню різних видів діяльності, різноплановості завдань і способів організації  дітей забезпечується позитивний емоційний фон сприйняття дітьми нової інформації.  Вихователь зачитала довідку «Про стан впровадження інтегрованого підходу з логіко-математичного розвитку дошкільників закладу за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (текст довідки додається)

ВИСТУПИЛИ:

Болгарчук Н.Л. вихователь. Вона вказала , що під час перевірки їй було зроблено зауваження щодо планування освітньої роботи з логіко-математичного розвитку:  неповне  планування програмових змістів, планів занять та недостатнє планування заходів під час прогулянок та ранкових годин. Зауваження взяті до уваги, рекомендації враховуються в роботі.

Павєл Т.П. вихователь, яка відмітила, що  для вихователя інтеграція це оптимізація розпорядку дня, насичення різними смислами вільної діяльності дітей, що стимулює їхню творчість. Сенсорна та логіко-математична діяльність дуже вдало знаходить своє місце і в ранкові години, під час гігієнічних процедур, на заняттях з різних розділів програми, під час прогулянки тощо.  Це дає змогу дітям цілісно сприймати оточуючий світ, практично застосовувати  набуті знання.

УХВАЛИЛИ:

 1. Стан роботи по впровадженню інтегрованого підходу до формування логіко-математичної компетентності у дошкільників за освітньою лінією «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» в групах №4,5,8,9,10,11 визнати таким, що здійснюється на достатньому рівні.

2.Всім педагогам закладу:

2.1. Систематично та планомірно впроваджувати інтегрований підхід до розв’язання завдань логіко-математичного розвитку дошкільників.

2.2. Продовжувати роботу над створенням розвивального середовища з пізнавального розвитку, облаштуванням осередків згідно сучасних вимог.

До15.05.2021

2.3.Продовжити роботу над виготовленням картотеки методичних засобів та

використовувати її під час планування та проведення занять.

До15.05.2021

3.Вихователям груп №11 та №10 покращити планування освітньої роботи з логіко-математичного розвитку.

До 01.03.2021

4. Вихователю-методисту:

4.1.  Провести консультації для молодих вихователів по впровадженню інтегрованого підходу, інноваційних технологій та плануванню індивідуальної роботи (занять) для молодих вихователів

(до 01.05.2021)

4.2. Провести повторну діагностику логіко-математичної компетентності дітей в молодших групах №4, №11, середній групі №9, старшій групі №10.

До15.05.2021

Голосували: «За» -  26           «Проти» -   0         «Утримались» -0

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Малмигу Н.В.  вихователя , яка поділилась досвідом проведення різних форм та засобів  навчальної,  ігрової та пізнавальної діяльності з метою розвитку логічного мислення, уміння обмірковувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо. (Доповідь з досвіду роботи додається.)

ВИСТУПИЛИ:

Софянчук Л.Р., вихователь, яка відмітила, що мислення  у дітей дошкільного віку є необхідною умовою  розвитку мовлення. Тому запропоновані вправи вихователем  по розвитку логіки  можна використовувати на всіх  заняттях і в повсякденному житті. Головне, що в процесі цієї роботи діти навчаться також розмірковувати, висловлювати свою думку, комунікувати

УХВАЛИЛИ:

3.1. Всім вихователям приділяти увагу розвитку таких психічних процесів як спостережливість, відчуття, уява, мислення, які є необхідною умовою логіко-математичної діяльності шляхом використання ігрових вправ,  пізнавальних задач, спостережень,  експериментування, дослідницької діяльності як на заняттях так і  в повсякденному житті

Протягом року.

Голосували: «За» -  26             «Проти» -   0         «Утримались» -0

IV.СЛУХАЛИ

Подопригору Т.О. вихователя з доповіддю з досвіду роботи «Ефективне використання паличок Кьюзинера для розвитку логіко-математичної компетентності дошкільників» (доповідь додається)

ВИСТУПИЛИ:

Грузденко Л.А., вихователь, яка зазначила, що Тетяна Олександрівна цікаво розкрила тему, запропоновані нею методи з використання паличок Кьюзинера також буду використовувати в роботі.

Софянчук Л.Р., вихователь. Вона відмітила, що методика використання паличок ефективна не тільки в роботі з математики, а й на заняттях по навчанню грамоти.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Взяти до уваги та використовувати в роботі  практичні поради Подопригори Т.О., щодо ефективного використання в роботі з логіко-математичного розвитку паличок Кьюзинера.

Протягом року.

4.2. Організувати проведення майстер- класу з даної проблеми

Голосували: «За» -  26             «Проти» -   0         «Утримались» -0

V.СЛУХАЛИ

Козуб В.П. , вихователя-методиста, яка повідомила, що Лукіна О.С.на даний час знаходиться на курсах ПК,  з її досвідом «Формування сенсорно-пізнавальної активності дітей раннього віку»,  ми можемо ознайомитись, переглянувши презентацію. (доповідь та презентація додається)

ВИСТУПИЛИ:

Лєбєдєва О.П.,  вихователь, яка відмітила різноманітність, яскравість посібників по сенсорному вихованню, естетику  створеного в групі розвивального  середовища.

Козуб В.П., вихователь-методист, запропонувала під час обладнання пізнавальних куточків, виготовлення посібників з сенсорики,  особливо в молодших групах, взяти до уваги досвід Лукіної О.С.

УХВАЛИЛИ:

5.1. Взяти до уваги та використовувати в роботі  практичні поради вихователя Лукіної О.С. з формування сенсорно-пізнавальної активності дітей раннього віку .

Протягом року.

Голосували: «За» -  26             «Проти» -   0         «Утримались» -0

 

VІ.СЛУХАЛИ

Гайванович А.В.  вихователя, з доповіддю з досвіду роботи «вплив сімейного виховання на розвиток логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку» (Текст доповіді додається)

ВИСТУПИЛИ:

Перепічай Н.В.,вихователь,  яка відмітила змістовність та актуальність  доповіді Гайванович  А.В. і запропонувала на її основі зробити пам’ятку для батьків.

УХВАЛИЛИ:

Вихователям:

6.1. Взяти до уваги текст доповіді Гайванович А.В. та висвітлені в ній поради використовувати в роботі з батьками..

(до 15.05.21)

Голосували: «За» -  26           «Проти» -   0         «Утримались» -0

 

VІІ.СЛУХАЛИ:

Козуб В.П.,  вихователя - методиста, яка  запропонувала вихователям презентувати виставку посібників «Цікава математика».

ВИСТУПИЛИ:

Вихователі:  Грузденко Л.А., Коротка О.П., Лісовенко М.О., Перепічай Н.В., Софянчук Л.Р.,  Герасименко О.В., Карпунова О.О., Моклюк Н.К., Степаненко Р.С., Павєл Т.П., Гиренко Ю.І., Гопанчук Н.Б., які презентували посібники з логіко-математичного розвитку, які можна використовувати як на заняттях, так і в повсякденному житті. Багато посібників виготовлених власноруч., багатофункціональні, мають естетичний вигляд.

УХВАЛИЛИ:

  1. Взяти до уваги досвід колег по виготовленню посібників до занять, індивідуальної роботи, ігрової діяльності з логіко-математичного розвитку та поповнити розвивальне середовище груп.

 

Голосували: «За» -  26           «Проти» -   0         «Утримались» -0

 

VІІІ.СЛУХАЛИ:

І. СЛУХАЛИ:

Козуб В.П., вихователя-методиста, яка повідомила, що на ім’я голови педагогічної ради  надійшли клопотання  від педагогічних працівників закладу: Степаненко Т.С. та Павєл Т.П. .про зарахування участі у вебінарах, ТОВ «Всеосвіта» як підвищення кваліфікації. Відповідно  до порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ №24 педагогічна рада заслуховує доповіді педагогічних працівників про якість підвищення кваліфікації та приймає рішення про визнання чи невизнання  результатів підвищення кваліфікації.

ВИСТУПИЛИ:

Степаненко Р.С. вихователь, яка доповіла про свою участь у  вебінарах ТОВ «Всеосвіта» «Основні можливості та функціонал програми Figma», «Методики інтелектуального розвитку дошкільників» «Блоки Дьєнеша, палички Кьюзинера, шість дарів Фребеля, кола Ейлера»,  «Елементи STEM  освіти», Під час навчання на перелічених заходах вихователь збагатила свої знання щодо пізнавального та логіко-математичного розвитку дошкільників, конструювання та ІКТ. Вихователь продемонструвала презентаці, в якій показала як набуті навички вона використовує в своїй роботі .Загальний обсяг: – 6 години. Клопотання, звіти про підвищення кваліфікації, сертифікати додаються.

Павєл Т.П.  вихователь, яка доповіла про свою участь у  вебінарах ТОВ «Всеосвіта», «Особливості формування пізнавальної мотивації в дошкільному віці»,  «Ресурс на цілий рік. Техніки турботи про психоемоційне благополуччя педагогів»,  під час вебінарів отримала психологічні знання щодо створення мотивації пізнавальної діяльності дітей та як підтримувати власне психологічне здоров’я

 Загальний обсяг годин – 4. Клопотання, звіти про підвищення кваліфікації, сертифікати додаються.

УХВАЛИЛИ:

1.Визнати участь педагогів: Степаненко Р.С. (6 годин), Павєл Т.П. (4 години).,  у вебінарах ТОВ «Всеосвіта», як підвищення кваліфікації

Голосували: «За» -  26          «Проти» -   0         «Утримались» -0

 

 Голова                                                                         Кравченко Р.С.

 Секретар                                                                      Моклюк Н.К.

 

 

 

 

 

 

 ПІ

1
2