Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 "Вогник" ім.В.О.Сухомлинського комбінованого типу

 

Контроль та моніторинг освітнього процесу

 

 

ДОВІДКА

тематичної перевірки «Стан впровадження інтегрованого підходу до формування логіко-математичної компетентності у дошкільників»

 

Мета тематичного вивчення:

 • Проаналізувати ефективність роботи вихователів щодо впровадження інтегрованого підходу  до логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку;
 • Визначити рівень логіко-математичного розвитку дітей різних вікових груп;
 • Вивчити стан створення розвивального середовища.

Склад комісії:

завідувач — Кравченко Р.С.

вихователь-методист — Козуб В.П.

вихователі  — Герасименко О.В., Малмига Н.В., Подопригора Т.О.

Строк: 15.02 – 23.02.2021

Тематичне вивчення проведене:

 • У молодших групах №4 (вихователі Герасименко О.В., Карпунова О.О.) , №11 (вихователі Павєл Т.П., Гиренко Ю.І.):
 • Середніх групах  №5 (вихователі Малмига Н.В.,  Гопанчук Н.Б.), №9 (вихователі Коротка О.П., Грузденко Л.А.);
 • Старших групах №8 ( Подопригора Т.О., Грузденко Л.А.), №10 (Ковальова С.І., Болгарчук Н.Л.)

Вивчались такі питання:

 1. Створення належних умов, розвивального середовища для логіко-математичного розвитку дітей відповідно до програми «Дитина»
 2. Планування роботи з логіко-математичного розвитку. Інтегрований підхід.
 3. Якість педагогічного процесу в групах з логіко-математичного розвитку
 4. Рівень логіко-математичного розвитку дітей молодшого, середнього, старшого дошкільного віку.

Під час вивчення застосовувались такі методи:

 • Вивчення документації (планування);
 • Спостереження за освітнім процесом,
 • Самоаналіз;
 • Бесіди;
 • Опитування;
 • Діагностика рівня логіко-математичного розвитку за спеціально розробленими критеріями;
 • Математичний диктант.

    За час перевірки встановлено, що робота по розвитку логіко-математичної компетентності дітей ведеться відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»,  вимог Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої  програми «Дитина».

Вивчення умов, створених у групах для здійснення роботи з цього напряму засвідчило, що в цілому в усіх групах, які перевіряються  створено належні умови, зокрема: є достатньо роздавального та демонстраційного матеріалу для  формування уявлень дітей про множину, про число і цифру, про величину предметів, на орієнтування в просторі, в часі тощо,  в достатній кількості посібників до дидактичних ігор,   створюється картотека  дидактичних засобів . Є багатофункціональні посібники, які сприяють інтегруванню навчального матеріалу.  Належна увага приділяється створенню розвивального середовища з формування сенсорно-пізнавальної компетентності, в групах створюються куточки пізнавального розвитку, які обладнані та позначені відповідним чином. Матеріали для роботи розташовані на рівні очей, у дітей є можливість здійснювати вибір діяльності за власним бажанням.  Куточки наповнені матеріалами для гри, експериментування, закріплення математичних уявлень про число, цифру, форму, величину в повсякденній діяльності.

Аналіз перспективного та календарного планів засвідчив, що  планування здійснюється за блочно-тематичною системою, впроваджується інтегрований підхід до реалізації освітніх завдань, питання логіко-математичного розвитку   присутні на різних видах занять: по ознайомленню з соціумом,  природним довкіллям, під час художньо-продуктивної діяльності (групи № 4,5,11, 9, 8,10), а також в різних видах діяльності протягом дня. Так, систематично, майже щоранку, під час «Ранкового кола» вихователь Подопригора Т.О. закріплює з дітьми часові поняття: пора року, місяць, день тижня, число, ознайомлює дітей з календарем. Вихователі Гиренко Ю.І., Павєл Т.П., Герасименко О.В. під час спостережень закріплюють вміння дітей розрізняти кольори, геометричні фігури. Дидактичні ігри з математичного розвитку систематично плануються всіма вихователями, а використання рухливих ігор з метою орієнтування в просторі планують  вихователі Грузденко Л.А.,  Болгарчук Н.Л., Карпунова О.О. Вихователі Герасименко О.В. та Малмига Н.В. планують багато ігор на розвиток мислення, уваги. Систематично але безсистемно планується індивідуальна робота з математики..   Слід відмітити планування занять з математики  в молодшій групі №4 (вихователь Герасименко О.В.),  середніх групах:  №5 ( Малмига Н.В., Гопанчук Н.Б.),  №9 (Коротка О.П., Грузденко Л.А.), старшій групі №8 (Подопригора Т.О.) Програмові змісти сплановані правильно, передбачені навчальні, розвивальні та  виховні завдання, плануються різноманітні форми роботи під час занять. Вихователі Гиренко Ю.І., Болгарчук Н.Л. впроваджують календарне планування  за методичним конструктором.

З метою визначення рівня теоретичної підготовленості вихователів з питань логіко-математичного розвитку було проведено:  анкетування, що виявило достатній рівень знань щодо форм, методів, прийомів формування початкових математичних понять, а також орієнтування в програмових завданнях з цього питання, проведений самоаналіз  професійного рівня  з логіко-математичного розвитку молодих вихователів, під час якого з’ясовано,  якої допомоги потребують молоді  педагоги.

Вихователі всіх груп, які перевіряються впроваджують в свою роботу інноваційні технології: так, вихователі групи №4 – квадрати Воскобовича, групи №5 -  Малмига Н.В.- методику «Логіки світу» І.Стеценко, групи №8 – методики Кьюзинера, Дьєнеша, Нікітіних, коректурні таблиці; групи №9 та №10  - коректурні таблиці, №11 – методику радісного навчання.

Аналіз занять з дітьми молодшої групи №4 засвідчив, що вихователі приділяють достатню увагу підготовці та проведенню освітньої діяльності під час занять. На заняттях використовуються різноманітні методи і прийоми, які сприяють формуванню уявлень про множину, число і цифри, геометричні фігури тощо. Було переглянуто заняття з математики (вихователь Карпунова О.О..). Тема заняття «Подорож до лісу» Мета заняття досягнута за  допомогою наочності, гри, практичного виконання завдань.  На занятті у вихователя Герасименко О.В. вдало поєднувались різні види роботи з різних розділів програми. Вихователь вправляла дітей в порядковій лічбі, обстеженні геометричних фігур дотиково-руховим та зоровим способами, вчила орієнтуватись в часі, використовуючи поняття «спочатку, потім».

Вихователі молодшої групи №11  Павєл Т.П., Гиренко Ю.І. проводять різні форми роботи з дітьми: заняття, дидактичні ігри, сенсорні ігри, приділяють увагу індивідуальній роботі з дітьми. На заняттях та повсякденному житті  багато використовується  наочного матеріалу з логіко-математичного розвитку, багатофункціональних посібників, виготовлених власноруч. Було переглянуто інтегроване заняття  «В гості до казки Теремок» (вихователь Павєл Т.П.), вдало використаний наочний матеріал, ігрові прийоми. Велика увага вихователем звертається на розвиток мислення, уваги. Діти мають рівень знань відповідно віку, рахують, здійснюють операції з множинами, розрізняють геометричні фігури. Вдало проведене інтегроване заняття « В цирку»  вихователем Гиренко Ю.І., під час якого вона ефективно поєднувала колективні та індивідуальні форми роботи, поєднуючи ознайомлення з соціумом з сенсорно-пізнавальною та логіко-математичною діяльністю. Завдяки яскравій наочності та грі, використання методу радісного навчання вихователь підтримувала інтерес та увагу дітей, вміло активізувала кожну дитину.

Вихователі середньої групи №5 (Малмига Н.В., Гопанчук Н.Б.) проводять роботу з логіко-математичного розвитку на належному рівні. Під час роботи з дітьми приділяють увагу не лише формуванню математичних уявлень (лічби, форми, орієнтування в просторі, часі), а й використовують логічні вправи, проблемні ситуації. Під час ігор пропонують дітям завдання з елементами пошукової діяльності . Про це свідчить аналіз переглянутих занять.

Вихователі середньої групи №9 Коротка О.П., Грузденко Л.А. також проводять роботу на належному рівні. Було переглянуто комплексне заняття з логіко-математичного розвитку у вихователя Короткої О.П. Мети заняття  була досягнута завдяки правильному добору методів, прийомів та структурі заняття. Перевага надавалась ігровому методу,  на занятті проведено 5 дидактичних ігор, що сприяло  забезпеченню емоційного комфорту, активності та уважності дітей, максимальній активізації та практичному застосуванню отриманих знань.

Системна робота ведеться в старшій групі №8 (вихователі Подопригора Т.О. та Грузденко Л.А.). Широко використовуються в освітній роботі інноваційні технології: палички Кьюзинера, логічні блоки Дьєнеша, розвивальні ігри Нікітіних. Вихователі достатню увагу приділяють розвитку логічного мислення, формуванню вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Аналіз проведеного математичного диктанту  з дітьми (Подопригора Т.О.)  та математичної розваги «Фізкультуру любим дуже, з математикою дружим» (вихователь Грузденко Л.А., інструктор з фізкультури  Кібальнік Л.О.)  свідчить про те,  що діти добре орієнтуються в просторі та на аркуші паперу,  знають геометричні фігури , володіють кількісною та порядковою лічбою. А вихователі Грузденко Л.А. та Кібальнік Л.О. переконали нас в тому, що закріплювати знання з математики можна і на фізкультурних заняттях.

На достатньому  рівні здійснюється робота по формуванню логіко-математичної компетентності дітей в старшій групі №10 (вихователі Болгарчук Н.Л., Ковальова С.І.). Велика увага приділяється навчанню дітей обчисленню (розв’язання прикладів і задач), розвитку логічного мислення. Широко використуються на заняттях та в повсякденному житті геометричні головоломки, танграми тощо.

З метою аналізу рівня сформованості логіко-математичної компетентності у дітей був проведений  моніторинг в усіх групах, які перевіряються (за спеціально розробленими критеріями та методами вивчення) і математичний диктант в старших групах №8 та 10. Моніторинг сформованості логіко-математичної компетентності у дітей молодшої  групи №4 показав, що діти  демонструють переважно достатній та середній рівень компетентності  щодо уявлень дітей про кількість та рахунок,  про форму, орієнтування в просторі та часі., логічне мислення..

Високий рівень – 0

Достатній – 7 осіб

Середній – 6

Низький – 4

В молодшій групі №11 моніторинг логіко-математичної компетентності дітей показав:

Високий рівень має 1 дитина;

Достатній рівень – 8 дітей

Середній – 4

Низький -0.

Аналіз рівня логіко-математичної компетентності дітей в середньої  групи №5  показав такі результати:

Високий рівень – 9 дітей;

Достатній рівень – 14 дітей

Середній – 2

Низький -1

Аналіз рівня логіко-математичної компетентності дітей в середньої  групи №9  показав такі результати:

Високий рівень – 2 дітей;

Достатній рівень – 11 дітей

Середній – 4

Низький -3

Високі результати під час моніторингу показали діти старшої групи №8

Високий рівень – 12 дітей;

Достатній рівень – 8 дітей

Середній – 4

Низький -0

Аналіз математичного диктанту також  показав високий результат:

Високий – 10 дітей,

Достатній – 5 ;

Середній – 2

Низький – 2

Аналіз рівня логіко-математичної компетентності дітей в старшій  групі №10  показав такі результати:

Високий – 0

Достатній – 5

Середній – 8

Результати математичного диктанту такі:

Високий – 3

Достатній – 2

Середній – 1

Низький -1

Під час дослідження рівня логіко-математичного розвитку вихованців ДНЗ охоплено114 дітей. Результати наведені в таблиці.

 Узагальнена таблиця моніторингу рівня логіко-математичного розвитку

Рівень логіко-математичного розвитку

Старша група №8

Старша група №10

Середня група №5

Середня група №9

Молодша група №4

Молодша група №11

низький

0

1 (8%)

1 (3%)

3 (15%)

4 (14%)

0

середній

4 (12%)

5 (35%)

2 (7%)

4 (20%)

6 (35%)

4 (30,5%)

достатній

8 (33%)

8 (57%)

14 (55%)

11(55%)

7 (41%)

8 (61%)

високий

12 (50%)

0

9 (35%)

2 (10%)

0

1 (8,5%)

Усього дітей

24

14

26

20

17

13

 

Відповідно до результатів моніторингу можна зробити висновок,  про рівень освітньої роботи  по формуванню логіко-математичної компетентності в групах:

Рівень логіко-математичного розвитку

Старша група №8

Старша група №10

Середня група №5

Середня група №9

Молодша група №4

Молодша група №11

низький

 

 

 

 

 

 

середній

 

 

 

 

 

 

достатній

 

8 (57%)

14 (55%)

11(55%)

7 (41%)

8 (61%)

високий

12 (50%)

 

9 (35%)

 

 

 

 

Окремою ланкою роботи з питань логіко-математичного розвитку  є робота  з батьками вихованців. У групах систематично плануються та проводяться батьківські збори,  консультації, бесіди.. У вайбер-групах  для батьків виставляються інформаційні матеріали, пам’ятки, консультації, а також фото та відеоматеріали.  

Поряд з позитивним досвідом роботи вихователів під час перевірки виявлено певні недоліки. А саме:

 • Не закінчена робота по виготовленню картотеки методичних засобів, зокрема, з логіко-математичного розвитку.
 • Не всі вихователі використовують картотеку підчас планування та проведення занять.
 • Недостатня увага надається плануванню занять (Мета (навчальна, розвивальна, виховна), матеріали,  короткий хід) вихователями: Павєл Т.П., Гиренко Ю.І., Болгарчук Н.Л.
 • Індивідуальна робота (заняття) плануються  і проводиться несистемно, не вказуються імена дітей та форма роботи.
 • Не всі вихователі відображають закріплення математичних уявлень на інтегрованих заняттях з різних розділів програми та  в повсякденному житті.
 • Мало уваги приділяється формуванню  логічного мислення як на спеціальних заняттях та і в повсякденному житті  (класифікація, серіація, узагальнення тощо) ;
 • Недостатньо  планується та організовується конструювання на заняттях з математики та в повсякденному житті, а отже недостатньо виконується програма .

Рекомендації для усунення виявлених недоліків

 1. Всім вихователям продовжити роботу над виготовленням картотеки методичних засобів та використовувати її під час планування та проведення освітньої роботи.

Термін: 15.05.2021.

 1. Продовжувати роботу над створенням розвивального середовища з пізнавального розвитку, облаштуванням осередків згідно сучасних вимог.

Термін: 01.09.2021.

 1. Вихователям  молодшої  групи №11 та 10 покращити планування освітньої роботи з логіко-математичного розвитку.

Термін: 01.03.2021.

 1. Вихователю-методисту провести консультації по впровадженню інтегрованого підходу, інноваційних технологій та плануванню індивідуальної роботи  (занять)  для молодих вихователів.

Термін: 01.05.2021.

 1. Провести повторну діагностику логіко-математичного розвитку в молодших групах (№4, 11), в середній групі №9, старшій групі №10..

Термін: до 15.05.2021 .

 1. Покращити планування та організацію конструктивної діяльності дошкільників на заняттях та в повсякденному житті.

01.03.2021.

Усі рекомендації виконати в зазначений термін, про результати повторної перевірки заслухати на педагогічній раді.

 

Директор:

Вихователь-методист:

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ №24

__________Кравченко Р.С.

18.01.2021 року

 

План

організації та проведення тематичного контролю

в дошкільному навчальному закладі №24 «Вогник»

 

Тема:  Стан впровадження інтегрованого підходу до реалізації завдань розділу програми «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Логіко-математичний розвиток»

 

№ п/п

Зміст

Форми роботи

Термін

Відповідальні

1

Розробити графік контролю та розподілити повноваження між членами комісії

Робота з документацією

19.01.2021

Вихователь-методист Козуб В.П.

2.

Ознайомити колективи груп з графіком тематичного контролю

На педгодині

20.012021

Вихователь-методист Козуб В.П.

3

Дібрати критерії для визначення результативності роботи з логіко-математичного розвитку

Аналіз методичної літератури

20.01. 2021

Вихователь-методист Козуб В.П.

4

Підготувати діагностичний інструментарій для вивчення:

Аналіз методичної літератури, створення бланків для фіксування даних діагностики

20.01. 2021

Вихователь-методист Козуб В.П.

4.1.

- рівня  логіко-математичногорозвитку дітей

4.2.

- професійних компетенцій вихователів

4.3.

- стану роботи з батьками

5.

Вивчити стан освітньої діяльності:

 

15-23.02.2021

Члени робочої комісії

5.1.

Система планування освітньої роботи з даної проблеми

Аналіз документації

 

5.2.

Наповнення розвивального середовища посібниками, іграми логіко-математичного змісту

Спостереження. огляд

 

5.3.

Рівень професійної компетентності вихователя щодо логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку

Анкетування, самоаналіз, спостереження, бесіда

 

5.4.

Рівень логіко-математичного розвитку дітей

 

 

 

Спостереження організованих форм роботи, дидактичні ігри, бесіда

 

 

5.5.

Робота з батьками

Аналіз документації, анкетування, бесіда

 

6.

Узагальнити матеріали вивчення логіко-математичного розвитку дітей та підготувати довідку за результатами тематичного контролю

Аналіз документації

24.02.2021

Вихователь-методист Козуб В.П.

7.

Ознайомити педагогічний колектив із результатами тематичного контролю

Засідання педагогічної

ради

25.02.2021

Вихователь-методист Козуб В.П.

8

Скласти наказ за підсумками контролю

Робота з документацією

26.02.2021

Директор ДНЗ Кравченко Р.С.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ №24

__________Кравченко Р.С.

18.01.2021 року

 

Графік

організації та проведення тематичного контролю

в дошкільному навчальному закладі №24 «Вогник»

 

Тема:  Стан впровадження інтегрованого підходу до реалізації завдань розділу програми «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Логіко-математичний розвиток»

 

Зміст контролю

Молодші

Середні

Старші

Група №4

Група 11

Група №5

Група №9

Група №8

Група №10

Система планування

15.02

15.02

15.02

15.02

15.02

15.02

Наповнення розвивального середовища посібниками, іграми

 

17.02

17.02

17.02

17.02

17.02

17.02

Картотека методичних засобів

17.02

17.02

17.02

17.02

17.02

17.02

Рівень професійної компетентності вихователів:

Анкетування

спостереження

22.02

22.02

22.02

22.02

22.02

22.02

Рівень логіко-математичного розвитку дошкільників

16.02

18.02.

23.02

16.02

18.02.

23.02

16.02

18.02.

23.02

16.02

18.02.

23.02

16.02

18.02.

23.02

16.02

18.02.

23.02

Робота з батьками

19.02

19.02

19.02

19.02

19.02

19.02