Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 "Вогник" ім.В.О.Сухомлинського комбінованого типу

 

Номенклатура справ

  

ПОГОДЖУЮ:                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління освіти                          Директор ДНЗ №24

 міської ради м. Кропивницького                   Кравченко Р.С.__________.

___________ Л.Д. Костенко                           Наказ №129  від 16.12.2019 р.

«_____»__________20___ року

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА  СПРАВ

     закладу дошкільної освіти

    (ясел-садка) №24 «Вогник»

      ім. В.О.Сухомлинського

         комбінованого типу

        місто Кропивницький

 

 

  Індекс

   справ

 

    Заголовок  справи

 

 Кількість

   справ

    Строк

зберігання

  справи, 

  номер  

  статей        

 

Примітка

 

01. Керівник закладу

 

01 – 01

Статут закладу дошкільної освіти

 

до ліквідації закладу ст.30

 

01 – 02

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з державного реєстру юридичних осіб(ЄДРПОУ)

 

до ліквідації закладу ст.31

 

01 – 03

Колективний договір

 

 

до ліквідації закладу ст.395

 

01– 04

Річні статистичні звіти (85-К,  № 1 – черга тощо)  з усіх основних видів діяльності дошкільного навчального закладу

 

до ліквідації організації

ст. 302б

 

01 – 05

Документи щорічного звітування керівника.        

 

до ліквідації закладу

ст.1120

 

{C}01  – 06- 6

План стратегічного розвитку  закладу дошкільної освіти.

 

до ліквідації закладу

ст.149

 

01 – 07

Документи (висновки, акти, звіти) ревізійної комісії, аудитора , центральних та місцевих органів фінансового контролю

 

до ліквідації закладу

ст.79

 

01 – 08

Документи (акти тощо) прийому та передачі справ при зміні керівника ДНЗ

 

до ліквідації закладу

ст.122

 

01 – 09

Накази з основної діяльності

 

до ліквідації закладу

ст.16а

 

01 – 10

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності.

 

75р.

ст.121-а

 

01 – 11

Накази з особового складу(кадрових питань).

 

75р.

ст.16б

 

01 – 12

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань.      

 

75р.

ст.121-б

 

01 – 13

Журнал обліку особового складу працівників ДНЗ

 

75 р.

ст.528

 

01 – 14

Накази руху дітей.

 

75 р

ст.16б

 

01 – 15

Журнал реєстрації наказів руху дітей.

 

75 р

ст.121-б

 

01 – 16

Штатний розпис та перелік змін до них

 

75 р

ст.37а

 

01 – 17

Трудові книжки працівників ДНЗ

 

До запитання, не затребувані не менше

50 р.

ст.508

 

01 – 18

Книга обліку руху трудових книжок             

 

50 р.

ст.530

 

01 – 19

Журнал обліку тимчасово виданих трудових книжок.

 

50р.

ст.529

 

01 – 20

Протоколи виробничих нарад.

 

5 р

ст.13

 

01 – 21

Журнал обліку особистого прийому громадян.

 

5 р

ст.124

 

01 – 22

Річний план роботи дошкільного навчального закладу на навчальний рік

 

5 років

ст. 157

 

01 – 23

Контрольно-візитаційна книга.

 

5р.

ст. 86

 

01 – 24

Посадові інструкцій працівників

 

5 р

ст.43

Після заміни новими

01 – 25

Журнал реєстрації посадових інструкцій працівників ДНЗ

 

5 р

ст.121в

 

01 – 26

Протоколи нарад при директорові

 

5 р

ст.13

 

01 – 27

Матеріали атестації робочих місць за умовами праці.

 

5 р.

 

Постанова КМУ від 01.08.1992 р №442

01 – 28

Графіки роботи працівників

ДНЗ

 

3 р

ст.391

Після заміни новими

01 – 29

Журнал обліку вхідних документів.

 

3р.

ст.122

 

01 – 30

Журнал реєстрації документів, створених закладом.

 

3р.

ст.122

 

01 – 31

Документація з обліку військовозобов’язаних.

 

3р.

ст.670

 

01 – 32

Кошторис.

 

ст.193а

Доки не мене потреба

01 – 33

Журнал обліку робочого часу працівників.

 

1 р.

ст.630

 

01 – 34

Правила внутрішнього розпорядку.

 

1 р

ст.397

Після заміни новими

01 – 35

Книга обліку дітей дошкільного навчального закладу

 

3 р.

 

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 01.10.2012№1059

01 – 36

Номенклатура справ ДНЗ

 

 

постійно

ст. 111

До заміни нової

 

 

02.  Методична діяльність

 

02 – 01

Правила, положення, інструкції; методичні рекомендації

 

До зміни новими

ст.20-б

 

02 – 02

Книга обліку педагогічних працівників ДНЗ.

 

75р.

ст.493

 

02 – 03

Особові справи педагогічних працівників.

 

75 р.

ст.493

 

02 – 04

Протоколи засідань педагогічних рад ДНЗ.

 

10 р.

ст.636

 

02 – 05

Документи (довідки, доповідні записки) вивчення стану освітнього процесу.

 

10 р.

ст.562

 

02 – 06

Документи атестації педагогічних працівників (плани, графіки, заяви подання, характеристики)

 

5 р.

ст.640

 

02 – 07

Документи (плани, графіки,  заявки) підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

5 р.

ст.640

 

02 – 08

Документи (доповіді, презентації, схеми) засідань педагогічних рад

 

5 р.

ст.563

 

02 – 09

Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників

 

5р.

ст.537

 

02 – 10

Документи (плани, звіти, інформація тощо) щодо організації різних форм методичної роботи

 

5 р.

ст.303

 

02 – 11

План роботи вихователя-методиста

 

3р.

ст.557

 

02 – 12

Документи контролю та аналізу освітнього процесу      (графіки, картки, схеми)

 

3 р.

ст.542

 

02 – 13

Картотека (каталог) матеріалів, обладнання, публікацій періодичних фахових видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, кращого педагогічного досвіду методичного кабінету закладу

 

3 р.

ст.123

 

02 – 14

Книга обліку посібників, атрибутів, літератури.

 

3 р.

ст. 1011

 

02 – 15

 

Документи (положення, плани, методики, зведені дані, аналітичні довідки,моніторинги рівня компетентності дітей)

 

 

5 р.

ст.303

 

 

03. Медичне обслуговування

 

03 – 01

Нормативні документи з медико-профілактичної роботи та організації харчування в ДНЗ

 

постійно

 

 

03 – 02

 

Особові справи обслуговуючого персоналу.

 

75 р. «В»

ст.493

 

03 – 03

 Книга обліку руху  особових справ працівників

 

75 р.

ст.528

 

03 – 04

Журнал обліку медичних книжок працівників.

 

постійно

ст.707

 

03 – 05

Медичні книжки.

 

постійно

ст.707

 

03 – 06

Перспективне меню.

 

до заміни новими ст.20б

 

 

 

03 – 07

Картотека блюд.

 

 

 

 

до заміни новими ст.20б

 

03 – 08

Медична карта дитини для дитячого садка (ф. 026)

 

5 р

ст.722а

 

03 – 09

Журнал обліку зведених даних щоденного відвідування дітьми ДНЗ

 

5 р.

ст.590

 

03 – 10

Журнал контролю санітарного стану в ДНЗ.

 

3 р.

ст.704

 

03 - 11

Журнал реєстрації листків непрацездатності

 

3р.

ст.739

 

03 – 12

Журнал огляду дітей на педикульоз і чесотку

 

3 р.

ст.745

 

03 – 13

Журнал обліку інфекційних захворювань (ф.060/о)

 

3 р.

ст.122

 

03 – 14

 

Журнал обстеження дітей ДНЗ на гельмінти.

 

3 р.

ст.745

 

03 – 15

Журнал обліку стану здоров’я працівників харчоблоку.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 16

Журнал бракеражу сирої продукції.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 17

Журнал бракеражу готової продукції.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 18

Журнал виконання норм харчування в закладі.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 19

Журнал обліку проведення гігієнічного навчання працівників.

 

3 р.

ст.122

 

03- 20

Журнал контролю безпечності продуктів харчування 2019-2020 н.р.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 21

Протоколимедико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей.

 

3 р.

ст.

 

03 – 22

Документація (довідки, звіти, інформації) про дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із прийомних та малозабезпечених сімей, дітей-чорнобильців.   

 

3 р.

ст.122

 

03 – 23

Книга складського обліку продуктів харчування

 

3 р.

ст.122

 

03 – 24

Книга обліку відходів

 

3 р

ст.122

 

03 – 25

Журнал контролю відносної вологості в коморі

 

1 р.

ст.122

 

03 – 26

Річний та місячний плани медико-профілактичної роботи.

 

1 р.

ст.161

 

03 – 27

Журнал температурного скринінгу працівників

 

3 р.

ст.122

 

03 – 28

Журнал температурного скринінгу вихованців

 

 

3 р.

ст.122

 

03 – 29

 

Журнал реєстрації відвідувачів

 

 

3 р.

ст.122

 

 

04. Освітній процес

 

04 – 01

Протоколи батьківських зборів

 

постійно

ст.12а

 

04 – 02

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків

 

3 р.

ст.525є

 

04 – 03

Журнал обліку щоденного відвідування дітей ДНЗ

 

3 р.

ст.590

 

04 – 04

План роботи (перспективний і календарний) педагогічнихпрацівників

 

3 р.

ст. 556

 

04 – 05

Картотека (каталог) дидактичнихігор, методичнихрозробок (конспектирізнихвидівроботитощо)

 

3 р.

ст. 123

 

 

05. Фізична культура

 

05 – 01

План роботиінструктора з фізкультури

 

3 р.

ст. 557

 

05 – 02

Картотека (каталог) методичнихрозробок (конспектирізнихвидівроботи з дітьми, сценаріїспортивнихзаходівтощо) рухливихігор

 

3 р.

ст. 123

 

05 – 03

План проведеннямасовихзаходів, дійствфізкультурно-оздоровчого циклу

 

Дозаміниновим,

ст. 552

 

 

 

 

 

 

 

 

06. Музичне виховання

 

06 – 01

План роботи (перспективний і календарний) музичногокерівника

 

3 р.

ст. 557

 

06 – 02

Картотека (каталог) методичнихрозробок (конспектирізнихвидівроботи з дітьми, сценаріїмузичних свят тощо) рухливихігор.

 

3 р.

ст. 123

 

06– 03

План проведеннямасовихзаходів, дійствмузично-естетичного циклу.

 

Дозаміниновим

ст. 552

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Гурткова робота

 

07 – 01

План роботигуртка

 

3 р.

ст. 557

 

07 – 02

Програма, за якоюпрацюєгурток

 

Дозаміниновим

ст. 552

 

07 – 03

Розклад занять гуртка

 

1 р.

ст.553

 

07 – 04

Список дітей, які відвідують гурток

 

1 р

ст.591

 

 

08. Логопедична робота

 

08 – 01

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу

 

5 р.

ст. 722

 

08 – 02

Індивідуальнікарткирозвиткудітей

 

5 р.,

ст. 722

 

08 – 03

Книга аналізурезультативностікорекційноїроботи з дітьми

 

5р.

ст. 722

 

08 – 04

Книга взаємодіїміжвчителем-логопедом і вихователямигруп

 

5 р.

ст. 706

 

08 – 05

План роботивчителя-логопеда.

 

3 р.

ст. 557

 

08 – 06

Картотека (каталог) дидактичнихігор, методичнихрозробок (конспектирізнихвидівроботи з дітьми)

 

3 р.

ст. 123

 

08 – 07

Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічноїконсультації на дітей

 

1 р.

ст. 723

 

 

 

08 – 08

Журнал реєстрації консультацій

 

1 р.

ст.634

 

 

09. Психологічна робота

 

09 – 01

Документи (доповіді, таблиці) психолого-педагогічнихконсиліумів, семінарів, тренінгів, тести (ключі) тестових методик тощо

 

5р.

ст. 562

 

09 – 02

Статистичнізвіти про діяльністьпсихологічноїслужби закладу

 

5 р.

ст. 559а

 

09 – 03

Індивідуальнікарткипсихолого-педагогічногодіагностуваннядітей закладу

 

5 р.

ст. 722а

 

09 – 04

План роботи практичного психолога

 

3 р.

ст. 557

 

09 – 05

Журнал облікущоденноїроботи практичного психолога

 

1 р.

ст. 723

 

09 – 06

Журнал індивідуальнихконсультацій

 

1р.

ст. 634

 

 

10. Електробезпека, пожежна безпека

 

10 – 01

Плани – схеми дії особового складу у надзвичайних ситуаціях.

 

 

Доки не мине потреба,

ст. 1193

 

10 – 02

Журнал реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки

 

10 р.

ст.481

 

10 - 03 

Журнали (протоколи) проведення навчання і атестації з електробезпеки.

 

10 р.

ст.1907

 

10 – 04

Документи з питань пожежної безпеки (акти, схеми, план заходів)

 

5 р.

ст.1178

 

10 – 05

Документи з питань електробезпеки

(акти, схеми, графіки,паспорта на електричне обладнання, випробовування електроприладів)

 

     5 р.

ст. 1860

 

10 – 06

Журнал обліку та зберігання засобів.

 

3 р.

ст.1905

 

10 – 07

Журнал обліку обслуговування електро – струмоприймачів

 

3 р.

ст.1903

 

10 – 08

 

Журнал по витратам електроенергії в ДНЗ

 

3 р.

ст.1904

 

 

11. Цивільний захист

 

11 – 01

 

Керівні документи з питань цивільного захисту(закони, постанови,положення)

 

 

Дозаміниновими,

ст.20-б

 

11– 02

Документи комісії з питань надзвичайних ситуацій, з питань евакуації, функціональні обов’язки фахівців з питань цивільного захисту.

 

5 р.

ст.1192

 

11 – 03

Документи з питань цивільного захисту(Накази, плани, картки-схеми)

 

3 р.

ст.1190

 

11 – 04

Документи навчання з питань цивільного захисту та Тижня безпеки дитини.

 

3 р.

ст.1196

 

 

12. Охорона праці

 

 12 – 01

 

 

 

 

 

Нормативні документи(закони, положення, інструкції, методичні рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

 

 

 

Дозаміниновими,

ст. 20-б

 

 

 

 

12 – 02

Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

пост.

ст. 18б

 

12 – 03

Документи (пояснювальні, акти, довідки) з питань розслідування ведення обліку нещасних випадків на виробництві з працівниками.

 

45 р.

ст.453

 

 

12 – 04

Документи (пояснювальні, акти,довідки) з питань розслідування ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

 

45 р.

ст.453

 

 

 

12 – 05

Журнал реєстрацій інструкцій з охорони праці

 

10 р.,

ст. 482

 

12 – 06

Журнал видачі інструкцій з охорони праці

 

10 р.,

ст. 482

 

12 – 07

Журнал реєстрації проведення інструктажів

 

10 р.,

ст. 482

 

12 – 08

Документи навчання з охорони праці

та БЖД (накази, положення, програми, протоколи)

 

5 р.,

ст. 483

 

12 – 09

Документи з організації роботи з питань охорони праці та БЖД в закладі (копії наказів, плани заходів, положення, звіти, акти)

 

5р.

ст.437

 

12 – 10

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці

 

3 р.

ст.486

 

 

13. Профспілковий комітет

 

13 – 01

Положення про профспілковийкомітет

 

до ліквідації закладу,

ст. 30

 

13 – 02

Колективнийдоговір

 

до ліквідації закладу,

ст. 395-а

 

13 – 03

Статистичнізвіти профкому з питаньпрофспілковоїроботи

 

до ліквідації закладу,

ст. 296-б

 

13 – 04

Протоколизагальнихзборівчленівпрофспілки та засіданьпрофспілковогокомітету

 

до ліквідації закладу,

ст. 1220

 

13 – 05

Списки членівпрофспілки, списки членівкомісій

 

75 р.,

ст. 1238

 

13 – 06

Документи (заяви, витяги з протоколів, довідки, листування) про наданняматеріальноїдопомоги членам профспілки

 

3 р.,

ст. 1245

 

13 – 07

Документи (протоколи, вказівки, накази) вищихпрофспілковихорганів

 

доки не мине потреба,

ст. 1227-б

 

 

14.  Господарська  діяльність

 

14 – 01

Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках

 

3 р.

ст.129

 

14 – 02

Документи з питань тепло господарства в ДНЗ.

 

 3 р

ст. 122

 

14 – 03

 Журнал обліку лічильників тепло господарства.

 

3 р.

ст.1904

 

14 – 04

Документи з питань водопостачання в ДНЗ.

 

 3 р

ст. 122

 

14 – 05

 Журнал обліку показників лічильника холодної води

 

3 р

ст.1904

 

14 – 06

Графіки роботи обслуговуючого персоналу, сторожів.

 

 3 р.

ст.391

 

14 – 07

Інвентарний опис обліку основних засобів.

 

 3 р.

 ст. 318

 

14 – 08

 

Технічний паспорт ДНЗ.

 

до ліквідації закладу

ст. 541

 

 

15. Архів

 

15 – 01

Положення про архів ДНЗ

 

до заміни новими

ст.20-б

 

15 - 02

Плани роботи архіву ДНЗ

 

5 р

ст.157

 

15 – 03

Описи справ постійного зберігання

 

постійно

ст.109-а

 

15 – 04

Описи справ тривалого(понад 10 р.) зберігання

 

3 роки1

ст. 137б

1  Після знищення справ

15 – 05

Опис справ тимчасового(до 10 р) зберігання

 

3 роки1

ст. 137б

1  Після знищення справ

15 – 06

Журнал обліку надходження документів до архіву

 

до ліквідації закладу

ст. 139

 

             

 

 

Діловод  ДНЗ:                                                                         Цапурдєєва Н.А.

16.12.2019

 

 

СХВАЛЕНО:

Протокол засідання

ЕК ДНЗ №24

13.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ:                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління освіти                          Директор ДНЗ №24

 міської ради м. Кропивницького                    Кравченко Р.С.__________.

___________ Л.Д. Костенко                            Наказ №129  від 16.12.2019 р.

«_____»__________20___ року

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА  СПРАВ

     закладу дошкільної освіти

    (ясел-садка) №24 «Вогник»

      ім. В.О.Сухомлинського

         комбінованого типу

        місто Кропивницький

 

 

  Індекс

   справ

 

    Заголовок  справи

 

 Кількість

   справ

    Строк

зберігання

  справи, 

  номер  

  статей        

 

Примітка

 

01. Керівник закладу

 

01 – 01

Статут закладу дошкільної освіти

 

до ліквідації закладу ст.30

 

01 – 02

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з державного реєстру юридичних осіб(ЄДРПОУ)

 

до ліквідації закладу ст.31

 

01 – 03

Колективний договір

 

 

до ліквідації закладу ст.395

 

01– 04

Річні статистичні звіти (85-К,  № 1 – черга тощо)  з усіх основних видів діяльності дошкільного навчального закладу

 

до ліквідації організації

ст. 302б

 

01 – 05

Документи щорічного звітування керівника.        

 

до ліквідації закладу

ст.1120

 

{C}01  – 06 - 6

План стратегічного розвитку  закладу дошкільної освіти.

 

до ліквідації закладу

ст.149

 

01 – 07

Документи (висновки, акти, звіти) ревізійної комісії, аудитора , центральних та місцевих органів фінансового контролю

 

до ліквідації закладу

ст.79

 

01 – 08

Документи (акти тощо) прийому та передачі справ при зміні керівника ДНЗ

 

до ліквідації закладу

ст.122

 

01 – 09

Накази з основної діяльності

 

до ліквідації закладу

ст.16а

 

01 – 10

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності.

 

75р.

ст.121-а

 

01 – 11

Накази з особового складу(кадрових питань).

 

75р.

ст.16б

 

01 – 12

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань.      

 

75р.

ст.121-б

 

01 – 13

Журнал обліку особового складу працівників ДНЗ

 

75 р.

ст.528

 

01 – 14

Накази руху дітей.

 

75 р

ст.16б

 

01 – 15

Журнал реєстрації наказів руху дітей.

 

75 р

ст.121-б

 

01 – 16

Штатний розпис та перелік змін до них

 

75 р

ст.37а

 

01 – 17

Трудові книжки працівників ДНЗ

 

До запитання, не затребувані не менше

50 р.

ст.508

 

01 – 18

Книга обліку руху трудових книжок             

 

50 р.

ст.530

 

01 – 19

Журнал обліку тимчасово виданих трудових книжок.

 

50р.

ст.529

 

01 – 20

Протоколи виробничих нарад.

 

5 р

ст.13

 

01 – 21

Журнал обліку особистого прийому громадян.

 

5 р

ст.124

 

01 – 22

Річний план роботи дошкільного навчального закладу на навчальний рік

 

5 років

ст. 157

 

01 – 23

Контрольно-візитаційна книга.

 

5р.

ст. 86

 

01 – 24

Посадові інструкцій працівників

 

5 р

ст.43

Після заміни новими

01 – 25

Журнал реєстрації посадових інструкцій працівників ДНЗ

 

5 р

ст.121в

 

01 – 26

Протоколи нарад при директорові

 

5 р

ст.13

 

01 – 27

Матеріали атестації робочих місць за умовами праці.

 

5 р.

 

Постанова КМУ від 01.08.1992 р №442

01 – 28

Графіки роботи працівників

ДНЗ

 

3 р

ст.391

Після заміни новими

01 – 29

Журнал обліку вхідних документів.

 

3р.

ст.122

 

01 – 30

Журнал реєстрації документів, створених закладом.

 

3р.

ст.122

 

01 – 31

Документація з обліку військовозобов’язаних.

 

3р.

ст.670

 

01 – 32

Кошторис.

 

ст.193а

Доки не мене потреба

01 – 33

Журнал обліку робочого часу працівників.

 

1 р

ст. 1142

 

01 – 34

Правила внутрішнього розпорядку.

 

1 р

ст.397

Після заміни новими

01 – 35

Книга обліку дітей дошкільного навчального закладу

 

3 р.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012№1059

01 – 36

Номенклатура справ ДНЗ

 

 

постійно

ст. 111

До заміни нової

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.  Методична діяльність

 

02 – 01

Правила, положення, інструкції; методичні рекомендації

 

До зміни новими

ст.20-б

 

02 – 02

Книга обліку педагогічних працівників ДНЗ.

 

75р.

ст.493

 

02 – 03

Особові справи педагогічних працівників.

 

75 р.

ст.493

 

02 – 04

Протоколи засідань педагогічних рад ДНЗ.

 

10 р.

ст.636

 

02 – 05

Документи (довідки, доповідні записки) вивчення стану освітнього процесу.

 

10 р.

ст.562

 

02 – 06

Документи атестації педагогічних працівників (плани, графіки, заяви подання, характеристики)

 

5 р.

ст.640

 

02 – 07

Документи (плани, графіки,  заявки) підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

5 р.

ст.640

 

02 – 08

Документи (доповіді, презентації, схеми) засідань педагогічних рад

 

5 р.

ст.563

 

02 – 09

Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників

 

5р.

ст.537

 

02 – 10

Документи (плани, звіти, інформація тощо) щодо організації різних форм методичної роботи

 

5 р.

ст.303

 

02 – 11

План роботи вихователя-методиста

 

3р.

ст.557

 

02 – 12

Документи контролю та аналізу освітнього процесу      (графіки, картки, схеми)

 

3 р.

ст.542

 

02 – 13

Картотека (каталог) матеріалів, обладнання, публікацій періодичних фахових видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, кращого педагогічного досвіду методичного кабінету закладу

 

3 р.

ст.123

 

02 – 14

Книга обліку посібників, атрибутів, літератури.

 

3 р.

ст. 1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Медичне обслуговування

 

03 – 01

Нормативні документи з медико-профілактичної роботи та організації харчування в ДНЗ

 

постійно

 

 

03 – 02

 

Особові справи обслуговуючого персоналу.

 

75 р. «В»

ст.493

 

03 – 03

 Книга обліку руху  особових справ працівників

 

75 р.

ст.528

 

03 – 04

Журнал обліку медичних книжок працівників.

 

постійно

ст.707

 

03 – 05

Медичні книжки.

 

постійно

ст.707

 

03 – 06

Перспективне меню.

 

до заміни новими ст.20б

 

 

 

03 – 07

Картотека блюд.

 

 

 

 

до заміни новими ст.20б

 

03 – 08

Медична карта дитини для дитячого садка (ф. 026)

 

5 р

ст.722а

 

03 – 09

Журнал обліку зведених даних щоденного відвідування дітьми ДНЗ

 

5 р.

ст.590

 

03 – 10

Журнал контролю санітарного стану в ДНЗ.

 

3 р.

ст.704

 

03 - 11

Журнал реєстрації листків непрацездатності

 

3р.

ст.739

 

03 – 12

Журнал огляду дітей на педикульоз і чесотку

 

3 р.

ст.745

 

03 – 13

Журнал обліку інфекційних захворювань (ф.060/о)

 

3 р.

ст.122

 

03 – 14

 

Журнал обстеження дітей ДНЗ на гельмінти.

 

3 р.

ст.745

 

03 – 15

Журнал обліку стану здоров’я працівників харчоблоку.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 16

Журнал бракеражу сирої продукції.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 17

Журнал бракеражу готової продукції.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 18

Журнал виконання норм харчування в закладі.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 19

Журнал обліку проведення гігієнічного навчання працівників.

 

3 р.

ст.122

 

03- 20   

Журнал контролю безпечності продуктів харчування 2019-2020 н.р.

 

3 р.

ст.122

 

03 – 21

Протоколи медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей.

 

3 р.

ст.

 

03 – 22

Документація (довідки, звіти, інформації) про дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із прийомних та малозабезпечених сімей, дітей-чорнобильців.   

 

3 р.

ст.122

 

03 – 23

Книга складського обліку продуктів харчування

 

3 р.

ст.122

 

03 – 24

Книга обліку відходів

 

3 р

ст.122

 

03 – 25

Журнал контролю відносної вологості в коморі

 

1 р.

ст.122

 

03 – 26

Річний та місячний плани медико-профілактичної роботи.

 

1 р.

ст.161

 

03 – 27

Журнал температурного скринінгу працівників

 

3 р.

ст.122

 

03 – 28

Журнал температурного скринінгу вихованців

 

 

3 р.

ст.122

 

03 – 29

 

Журнал реєстрації відвідувачів

 

 

3 р.

ст.122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Освітній процес

 

04 – 01

Протоколи батьківських зборів

 

постійно

ст.12а

 

04 – 02

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків

 

3 р.

ст.525є

 

04 – 03

Журнал обліку щоденного відвідування дітей ДНЗ

 

3 р.

ст.590

 

04 – 04

План роботи (перспективний і календарний) педагогічнихпрацівників

 

3 р.

ст. 556

 

04 – 05

Картотека (каталог) дидактичнихігор, методичнихрозробок (конспектирізнихвидівроботитощо)

 

3 р.

ст. 123

 

 

 

 

 

 

 

 

05. Фізична культура

 

05 – 01

План роботиінструктора з фізкультури

 

3 р.

ст. 557

 

05 – 02

Картотека (каталог) методичнихрозробок (конспектирізнихвидівроботи з дітьми, сценаріїспортивнихзаходівтощо) рухливихігор

 

3 р.

ст. 123

 

05 – 03

План проведеннямасовихзаходів, дійствфізкультурно-оздоровчого циклу

 

Дозаміниновим,

ст. 552

 

 

 

 

 

 

 

 

06. Музичне виховання

 

06 – 01

План роботи (перспективний і календарний) музичногокерівника

 

3 р.

ст. 557

 

06 – 02

Картотека (каталог) методичнихрозробок (конспектирізнихвидівроботи з дітьми, сценаріїмузичних свят тощо) рухливихігор.

 

3 р.

ст. 123

 

06– 03

План проведеннямасовихзаходів, дійствмузично-естетичного циклу.

 

Дозаміниновим

ст. 552

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Гурткова робота

 

07 – 01

План роботигуртка

 

3 р.

ст. 557

 

07 – 02

Програма, за якоюпрацюєгурток

 

Дозаміниновим

ст. 552

 

07 – 03

Розклад занять гуртка

 

1 р.

ст.553

 

07 – 04

Список дітей, які відвідують гурток

 

1 р

ст.591

 

 

 

 

 

 

 

 

08. Логопедична робота

 

08 – 01

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу

 

5 р.

ст. 722

 

08 – 02

Індивідуальнікарткирозвиткудітей

 

5 р.,

ст. 722

 

08 – 03

Книга аналізурезультативностікорекційноїроботи з дітьми

 

5р.

ст. 722

 

08 – 04

Книга взаємодіїміжвчителем-логопедом і вихователямигруп

 

5 р.

ст. 706

 

08 – 05

План роботивчителя-логопеда.

 

3 р.

ст. 557

 

08 – 06

Картотека (каталог) дидактичнихігор, методичнихрозробок (конспектирізнихвидівроботи з дітьми)

 

3 р.

ст. 123

 

08 – 07

Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічноїконсультації на дітей

 

1 р.

ст. 723

 

 

 

08 – 08

Журнал реєстрації консультацій

 

1 р.

ст.634

 

 

 

 

 

 

 

 

09. Психологічна робота

 

09 – 01

Документи (доповіді, таблиці) психолого-педагогічнихконсиліумів, семінарів, тренінгів, тести (ключі) тестових методик тощо

 

5р.

ст. 562

 

09 – 02

Статистичнізвіти про діяльністьпсихологічноїслужби закладу

 

5 р.

ст. 559а

 

09 – 03

Індивідуальнікарткипсихолого-педагогічногодіагностуваннядітей закладу

 

5 р.

ст. 722а

 

09 – 04

План роботи практичного психолога

 

3 р.

ст. 557

 

09 – 05

Журнал облікущоденноїроботи практичного психолога

 

1 р.

ст. 723

 

09 – 06

Журнал індивідуальнихконсультацій

 

1р.

ст. 634

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Електробезпека, пожежна безпека

 

10 – 01

Плани – схеми дії особового складу у надзвичайних ситуаціях.

 

 

Доки не мине потреба,

ст. 1193

 

10 – 02

Журнал реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки

 

10 р.

ст.481

 

10 - 03 

Журнали (протоколи) проведення навчання і атестації з електробезпеки.

 

10 р.

ст.1907

 

10 – 04

Документи з питань пожежної безпеки (акти, схеми, план заходів)

 

5 р.

ст.1178

 

10 – 05

Документи з питань електробезпеки

(акти, схеми, графіки,паспорта на електричне обладнання, випробовування електроприладів)

 

     5 р.

ст. 1860

 

10 – 06

Журнал обліку та зберігання засобів.

 

3 р.

ст.1905

 

10 – 07

Журнал обліку обслуговування електро – струмоприймачів

 

3 р.

ст.1903

 

10 – 08

 

Журнал по витратам електроенергії в ДНЗ

 

3 р.

ст.1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Цивільний захист

 

11 – 01

 

Керівні документи з питань цивільного захисту(закони, постанови,положення)

 

 

Дозаміниновими,

ст.20-б

 

11– 02

Документи комісії з питань надзвичайних ситуацій, з питань евакуації, функціональні обов’язки фахівців з питань цивільного захисту.

 

5 р.

ст.1192

 

11 – 03

Документи з питань цивільного захисту(Накази, плани, картки-схеми)

 

3 р.

ст.1190

 

11 – 04

Документи навчання з питань цивільного захисту та Тижня безпеки дитини.

 

3 р.

ст.1196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Охорона праці

 

 12 – 01

 

 

 

 

 

Нормативні документи(закони, положення, інструкції, методичні рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

 

 

 

Дозаміниновими,

ст. 20-б

 

 

 

 

12 – 02

Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

пост.

ст. 18б

 

12 – 03

Документи (пояснювальні, акти, довідки) з питань розслідування ведення обліку нещасних випадків на виробництві з працівниками.

 

45 р.

ст.453

 

 

12 – 04

Документи (пояснювальні, акти,довідки) з питань розслідування ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

 

45 р.

ст.453

 

 

 

12 – 05

Журнал реєстрацій інструкцій з охорони праці

 

10 р.,

ст. 482

 

12 – 06

Журнал видачі інструкцій з охорони праці

 

10 р.,

ст. 482

 

12 – 07

Журнал реєстрації проведення інструктажів

 

10 р.,

ст. 482

 

12 – 08

Документи навчання з охорони праці

та БЖД (накази, положення, програми, протоколи)

 

5 р.,

ст. 483

 

12 – 09

Документи з організації роботи з питань охорони праці та БЖД в закладі (копії наказів, плани заходів, положення, звіти, акти)

 

5р.

ст.437

 

12 – 10

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці

 

3 р.

ст.486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Профспілковий комітет

 

13 – 01

Положення про профспілковийкомітет

 

до ліквідації закладу,

ст. 30

 

13 – 02

Колективнийдоговір

 

до ліквідації закладу,

ст. 395-а

 

13 – 03

Статистичнізвіти профкому з питаньпрофспілковоїроботи

 

до ліквідації закладу,

ст. 296-б

 

13 – 04

Протоколизагальнихзборівчленівпрофспілки та засіданьпрофспілковогокомітету

 

до ліквідації закладу,

ст. 1220

 

13 – 05

Списки членівпрофспілки, списки членівкомісій

 

75 р.,

ст. 1238

 

13 – 06

Документи (заяви, витяги з протоколів, довідки, листування) про наданняматеріальноїдопомоги членам профспілки

 

3 р.,

ст. 1245

 

13 – 07

Документи (протоколи, вказівки, накази) вищихпрофспілковихорганів

 

доки не мине потреба,

ст. 1227-б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Господарська  діяльність

 

14 – 01

Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках

 

3 р.

ст.129

 

14 – 02

Документи з питань тепло господарства в ДНЗ.

 

 3 р

ст. 122

 

14 – 03

 Журнал обліку лічильників тепло господарства.

 

3 р.

ст.1904

 

14 – 04

Документи з питань водопостачання в ДНЗ.

 

 3 р

ст. 122

 

14 – 05

 Журнал обліку показників лічильника холодної води

 

3 р

ст.1904

 

14 – 06

Графіки роботи обслуговуючого персоналу, сторожів.

 

 3 р.

ст.391

 

14 – 07

Інвентарний  опис обліку основних засобів.

 

 3 р.

 ст. 318

 

14 – 08

 

Технічний паспорт ДНЗ.

 

до ліквідації закладу

ст. 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Архів

 

15 – 01

Положення про архів ДНЗ

 

до заміни новими

ст.20-б

 

15 - 02

Плани роботи архіву ДНЗ

 

5 р

ст.157

 

15 – 03

Описи справ постійного зберігання

 

постійно

ст.109-а

 

15 – 04

Описи справ тривалого(понад 10 р.) зберігання

 

3 роки1

ст. 137б

1  Після знищення справ

15 – 05

Опис справ тимчасового(до 10 р) зберігання

 

3 роки1

ст. 137б

1  Після знищення справ

15 – 06

Журнал обліку надходження документів до архіву

 

до ліквідації закладу

ст. 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Діловод  ДНЗ:                                                                         Цапурдєєва Н.А.

16.12.2019

 

 

СХВАЛЕНО:

Протокол засідання

ЕК №1  ДНЗ №24

13.12.2019