Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 "Вогник" ім.В.О.Сухомлинського комбінованого типу

 

Річний звіт про діяльність закладу

ЗВІТ

директора  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №24 «Вогник» ім.В.О.Сухомлинського комбіноваго типу м.Кропивницького

Кравченко Раїси Сергіївни

за 2020/2021 навчальний рік

 

    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178,

я, керівник закладу дошкільної освіти №24 Кравченко Раїса Сергіївна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня освітнього процесу установи протягом 2020-2021 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

Відповідно до пункту 3 Примірного положення

завданнями звітування є:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Як директор дошкільного закладу, я у своїй діяльності керуюся Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях. Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків. У період між загальними зборами діє Рада закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую творчість, ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування: є наради, індивідуальні бесіди.

     Головною метою  нашого дошкільного закладу є: забезпечення   повноцінного психофізичного   і морально-естетичного розвитку, розвитку пізнавальних і творчих здібностей ; якісної  підготовки дітей до  школи; навчання дошкільників основам науки життя шляхом використання елементів інноваційних технологій та педагогічної спадщини В.Сухомлинського.

          Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів: забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Комплектування дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про дошкільну освіту» (розділ ІІ ст.14, пункт 3), Положення про дошкільний навчальний заклад та проектної потужності.

         На сьогоднішній день у закладі виховуються 277 дітей.

         Дошкільний навчальний  заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В.О.Сухомлинського комбінованого типу має 12  груп загального розвитку з денним перебуванням дітей, з них дві чергові групи ясельна і дошкільна та дві  з вадами мови,  дошкільні.

         Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

         При комплектуванні груп дітьми, враховуються санітарно-гігієнічні вимоги щодо норм і правил утримання дітей в дошкільних закладах.

Для освітньої та оздоровчої роботи з дітьми створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: музична, фізкультурна та хореографічна зали; , психологічний та логопедичні кабінети, медичний блок, фізкультурний майданчик тощо.

І. Персональний внесок керівника в підвищення рівня організації

освітнього процесу в ДНЗ

1.1.         Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку

      

        На виконання Закону України “ Про дошкільну освіту ”, листа МОН України від 18.12.2000 року “ Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку». В дошкільному навчальному закладі протягом 2020– 2021 навчального року функціонувала 4 старші групи для дітей 6-го року життя (1 з них логопедична),  За результатами моніторингу готовності дітей до школи, найкращі  показники у старшій групі № 8( вихователі Подопригора Т.О., Грузденко Л.А.) У дітей добре розвинені процеси мислення, знання про оточуючий світ відповідно віку. Вони активні, проявляють ініціативу у відповідях, допитливі.

     З трьох груп   у школу не підуть діти,  яким на 1 вересня не виповнилося 6 років та за бажанням батьків.

 

    Керуючись  Законами   України,      інструктивно-методичним листом МОНУ «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад» адміністрацією дошкільного навчального закладу розроблено заходи щодо охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, відповідно до соціальних потреб сімей, активне їх залучення до освітнього процесу, проведення просвітницької роботи.

    В закладі організовано роботу  консультпункту  для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад.  В цьому році батьки, за потребою, отримували консультації  з питань, які їх хвилюють в телефонному режимі та онлайн. Тексти консультацій спеціалістів ДНЗ розміщені на сайті ДНЗ.

 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та  вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

       Організація освітнього процесу у  закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році проводилась згідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, «Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ «Про організацію діяльності дошкільної освіти у 2020/2021 н.році., Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів та інших нормативних документів.  Особливістю організації освітнього процесу в 2020/2021 році була робота в умовах адаптивного карантину: всі режимні моменти, освітні та методичні заходи проводились з дотриманням протиепідемічних заходів та санітарно-гігієнічних правил, визначених Постановами Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19),  від 22.08.2020 №50 «Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв’зку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

        Інваріантна частина змісту дошкільної освіти Базового компонента в дошкільному закладі реалізувалась відповідно до освітньої програми «Дитина» за тематично-блочним плануванням з використанням  принципу методичного конструктора (Гавриш Н), під час якого реалізовувався інтегрований підхід до проведення освітніх заходів (інтегрованих, предметних та індивідуальних занять, ігрової, пізнавальної, трудової, комунікативної та художньо-творчої діяльності). Педагогами широко використовувалися елементи різних інноваційних технологій та методик: метод проектів, ТРВЗ, лего-конструювання, STRIM-освіта,  мнемотехніка, нетрадиційні техніки художньо-продуктивної діяльності, методика Єфименка «Театр фізичного виховання», методика музичного виховання К.Орфа, інтерактивні форми навчання тощо.

         Моніторинг рівня сформованості  компетентності дітей проводився за освітніми лініями 2 раз на рік (вересень, травень).

      Зведені дані моніторингового дослідження свідчать, що моніторингом було охоплено 233 (87%) дитини. З них: 40% мають високий рівень, 48% - додатній і 12% дітей мають низький  рівень сформованості компетентностей.

      Це  дає підставу вважати, що 88% дітей засвоїли програму на високому та достатньому рівні.

      Моніторинг досягнень розвитку дітей дошкільних груп показав, що умови, які були створені в групах сприяли хорошим результатам з таких ліній розвитку «Особистість дитини», «Дитина у соціумі», « Гра дитини» «Дитина у світі культури» тощо.

       Найвищі результати освітньої роботи за всіма напрямками підготовки до шкільного навчання показала  старша  група №8 «Бджілки» (вихователі Подопригора Т.О., Грузденко Л.А.).

         Варіативна частина змісту Базового компонента дошкільної освіти в закладі реалізувалась через роботу гуртків: хореографічного та англійської мови. Заняття гуртків планувались та проводились в середніх та старших групах  за парціальними програми,затвердженими МОН України,  двічі на тиждень, в ІІ половину дня.

         Упродовж навчального року для дошкільників проводилися канікули, під час яких організовані заняття з вихованцями не проводилися, окрім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Терміни проведення канікул: літні - з 1 червня до 30 серпня (90 календарних днів), осінні - з 28 жовтня до 03 листопада (7 календарних днів),  зимові - з 30 грудня до 13 січня (15 календарних днів).  

              Методична робота у ДНЗ № 24 у 2020-2021н. р. була спланована на підставі Законів  України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Положення про методичний кабінет ДНЗ»,  Базового компоненту дошкільної освіти та інших нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу на сучасному етапі, державних і регіональних концепцій та програм з урахуванням  пріоритетних напрямків в розвитку освітньої системи міста та можливостей ДНЗ.

             Протягом минулого 2020/2021 навчального року,  керований мною  колектив ДНЗ, забезпечуючи високий рівень навчання та виховання дітей на засадах сучасних педагогічних здобутків, освітньої  програми «Дитина»,  педагогічних надбань В.Сухомлинського, працював над такими пріоритетними завданнями:

 1.  Забезпечити якісну освіту дошкільників шляхом формування інноваційної, інформаційно-комунікаційної культури,  творчої самореалізації педагогів та подальшого впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в освітній процес.
 2. Активізувати роботу педагогів по формуванню логіко-математичної компетентності дошкільників через інтеграцію освітнього процесу, використання інноваційних та інформаційних технологій, осучаснення предметно-просторового середовища.
 3. Продовжувати працювати над удосконаленням форм, засобів,  методів та прийомів художньо-продуктивної діяльності дитини.
 4. Забезпечувати наступність в роботі з початковою школою.
 5. Сприяти налагодженню партнерської взаємодії з родинами щодо  якісної освіти дошкільників.

     Робота над реалізацією пріоритетних завдань здійснювалась комплексно: методична робота з кадрами, освітня робота з дітьми та робота з батьками.  Виконання річних завдань забезпечили такі форми методичної роботи:

Педагогічні ради:

1.Про підсумки роботи та завдання на новий навчальний рік.

2.Творчий розвиток дошкільників засобами художньої літератури та театралізованої діяльності. (проводилась в режимі онлайн)

3.Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників.

4.Аналіз освітнього процесу та питання організації літнього оздоровчого періоду.

        Відповідно до Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ №24, затвердженого рішенням педагогічної ради від 31 серпня 2020р року №1, було проведено 3 позачергових засідання по визнанню результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і одне – з атестації педагогічних працівників у 2020/2021 н.році.

      Педагогічні ради відзначалися актуальністю, науковістю та доцільністю тематики, проводились з використанням інтерактивних форм роботи, ІКТ.

Семінари -  практикуми :

 1.Інформаційно-комунікаційні технології як чинник підвищення якості дошкільної освіти . Мета: підвищення ІКТ компетентності педагогів та їх мотивація в умовах єдиного інформаційного освітнього простору.

 2.Інтерактивний семінар-практикум «Педагогічна студія акторської майстерності». Мета: Удосконалення професійних знань педагогів з організації театрально-ігрової діяльності в ДНЗ в процесі інтерактивної роботи з дітьми. (онлайн).

3. Семінар-брифінг «Формування математичної та сенсорної компетентності дошкільників засобами сучасних педагогічних технологій»

 Мета: розширити уявлення педагогів з проблеми використання в практиці роботи з дошкільниками сучасних інноваційних технологій з метою формування математичної компетентності дошкільників.

   Семінари  сприяли підвищенню професійного розвитку вихователів та педагогічної майстерності, відзначалися  активністю педагогів.

Відкритий показ освітньої роботи

В цьому навчальному році проводився онлайн.

 • Театралізована діяльність в молодшій групі  (Карпунова О.О.)
 • Заняття з художньої літератури  в середній групі (Коротка О.П.)
 • Логопедичне заняття (вчитель-логопед Майсак Н.В.)
 • Заняття з логіко-математичного розвитку (вихователь Лєбєдєва О.П.)

     Всі освітні заходи були підготовлені і проведені на належному рівні, вдало оформлені відеоролики.

Під час проведення консультацій використовувались дистанційні форми роботи (вайбер-чат, платформа Zoom, сайтДНЗ)

Плідно працювала група ДНЗ над проблемою «Впровадження інноваційних технологій з логіко-математичного розвитку». Членами творчої групи Лєбєдєвою О.П., Гайванович А.В., Степаненко Р.С., Моклюк Н.К. поповнена картотека інноваційних технологій: лего-конструювання, STRIM-освіта, мнемотехніка в логіко-математичному розвитку, система занять з використанням вище згаданих інновацій.

Упродовж  року робота методичної служби з організації  самоосвіти педагогів проводилась в основному за такими напрямками:

 • самоосвіта педагогів з різних аспектів життєдіяльності дітей та організації розвивального середовища;
 • ознайомлення з інноваціями, новітніми технологіями,  з дистанційними формами освіти та самоосвіти, інтернет-ресурсами;
 • ознайомлення з новими нормативними  документами у сфері дошкільної освіти.

З цією метою:

 • педагоги опрацьовували статті з періодичних видань, наукової психолого-педагогічної літератури, знайомились з практичним досвідом педагогів на просторах інтернет-мережі.
 • активне залучались  до участі у дистанційних консультацій, тренінгів та семінарів, які проводились спеціалістами КЗ «МЦПРПП» з актуальних проблем дошкільної, інклюзивної, психологічної освіти, з використання технологій дистанційного навчання, інформаційно-комунікаційних  засобів;
 • вихователь Степаненко Р.С. взяла участь у роботі Освітнього хабу «Я-педагог. Впевнений старт», який був організований МЦПРПП для молодих педагогів ЗДО міста. Вихователь-методист Козуб В.П. долучилася до Мотиваційної зустрічі «Молодий педагог ЗДО- успіхи, проблеми, реалії», яка проводилась в рамках Освітнього хабу  .
 • вихователі Гайванович А.В. та Степаненко Р.С. взяли участь у інтерактивному вернісажі педагогічних ідей «Дистанційне навчання: старт із сьогодення в майбутнє», який також проводився МЦПРПП.

      Забезпеченню якості  освіти в ДНЗ слугує система внутрішнього контролю (тематичного, фронтального. оперативного та підсумкового).                      

      Планування  контролю якості освіти в дошкільному закладі  було системним, відповідало річним завданням закладу  та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям. Були проведені тематичні перевірки: «Стан створення освітнього розвивального середовища з художньо-продуктивної діяльності  в усіх вікових групах», «Стан впровадження інтегрованого підходу до формування логіко-математичної компетентності у дошкільників за освітньою лінією «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»(групи №4, 11, 5, 9, 8, 10 Комплексні (фронтальні перевірки) «Організація освітнього процесу з дітьми 6-го року життя групи№12»; Організація освітнього процесу з дітьми 5-го року життя логопедичної групи №2г» ; під час оперативного, попереджувального та підсумкового контролю вивчались питання організації режимних моментів, планування освітнього процесу, безпека життєдіяльності, створення розвивального середовища в ДНЗ. Результати контролю заслуховувались на педагогічних годинах,  педагогічних радах, нарадах при директору, виробничих нарадах.          

      Методична робота  В ДНЗ була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів - у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми, в яких мали можливість взяти участь всі педагоги.

 

ІІ. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ

ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ

БАЗИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково – утримання дошкільного закладу.

За кошти управління освіти:

    здійснено:

 • ремонт теплотраси;
 • ремонт електрообладнання, електроплити;
 • поточний ремонт системи опалення: гідравлічні випробування
 • обслуговування пожежної сигналізації, тривожної кнопки;
 • зв’язок;
 • ремонт  та випробування електрообладнання,
 • повірку ваг та лічильників;
 • технічна підтримка сайту;
 • ремонт пральної машини;
 • лабораторні дослідження вагонки і піску;
 • дератизація;
 • вивіз сміття та твердих відходів;
 • вивіз ЗІЗ;
 • виміри опору;

придбано:

 • пилосос миючий;
 • прожектор вуличний;
 • холодильник;
 • водонагрівач;
 • двері вхідні;
 • фарба;
 • капкани;
 • праски,
 • миючі  та дизенфікуючі засоби;
 • паперові рушники;
 • рукавиці;
 • маски медичні;
 • пірометр;

ІІІ. ЗАЛУЧЕННЯ  ДОДАТКОВИХ  ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

 

У 2020-2021 навчальному році батьківська громада  приймала участь в освітньому процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ.

 

За благодійні внески батьків:

 • кухонні меблі ;
 • принтер;
 • шафа;
 • телевізор;
 • тканина;
 • групи поповнюються навчальними посібниками, канцтоварами,  іграшками, предметами гігієни, посудом.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріально-технічна база ДНЗ постійно удосконалюється і модернізується

 

ІV. ВЖИТІ  ЗАХОДИ  ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ  ТА  ДОЦІЛЬНІСТЬ  ЇХ РОЗСТАНОВКИ

 

Педагогічними  кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом.

       В дошкільному закладі працює 60 працівників: педагогів – 29 осіб, медперсоналу – 1 працівник, технічного персоналу –30 осіб.

Стаж педагогічної діяльності

 

                                                 до 3р.понад 3р.  понад10р.  понад 20р  понад 30 р.

 

До 3 років

Понад 3 роки

Понад 10 років

Понад 20 років

Понад 30 років

1

7

8

5

8

3%

24%

28%

17%

28%

 

Рівень освіти педкадрів

 

 

 

Повна вища

Неповна  вища

25

4

86%

14%

 

Результати атестації педпрацівників

 

 

 

Вища категорія

І кате

горія

ІІ катего

рія

спеціаліст

тар.

розряд

звання

Виховател-методист

Старший вихователь

6

8

7

 

3

5

3

1

21%

28%

24%

10%

17%

10%

3

 

       В 2020/2021 начальному році навчання за програмою «Розвиток професійної компетентності педагогів ЗДО» пройшли : вихователі Карпунова О.О., Сліпенюк І.В., Софянчук Л.Р., Лукіна О.С., Моклюк Н.К., Ковальова С.І.. навчання за програмою - практикум, тренінг, семінар-практикум (очно, онлайн) пройшли педагоги: Моклюк Н.К., вихователь; вчитель-логопед Майсак Н.В., Подопригора Т.О., вихователь; Козуб В.П., вихователь-методист;  Гайванович А.В., вихователь. Навчання за програмою семінар-практикум, тренінг (дистанційно) пройшли педагоги: Кравченко Р.С., директор, Степаненко Р.С., вихователь; Гиренко Ю.І., вихователь; Крицька А.В., вихователь; Кібальнік Л.О., інструктор з фізкультури, Моклюк Н.К., вихователь. Також педагоги закладу активно підвищують свою кваліфікацію дистанційно, на освітніх платформах.

          В 2020/2021 році  успішно пройшли атестацію :

      Вихователі  Гайванович А.В., Коротка О.П., Карпунова О.О.,  Лєбєдєва О.П., Степаненко Р.С. та вчитель-логопед Майсак Н.В. За результатами атестації було встановлено:

 • кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії» вихователям Гайванович А.В. та Лєбєдєвій О.П., вчителю-логопеду Майсак Н.В.;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» -  вихователям Карпуновій О.О. та Степаненко Р.С.;
 • 11 тарифний розряд -  вихователю Короткій О.П.

Адміністрація  дошкільного закладу диференційовано підходить до вихователів-початківців і досвідченого педагога-майстра, створюючи всі умови для розкриття їх творчого потенціалу.

Виходячи із підбору кадрів,  можна зробити висновок, що  в нашому дошкільному закладі є все, що складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог. Особливість педагогічного колективу ДНЗ полягає в єдності майстерності висококваліфікованих вихователів і перспективних молодих спеціалістів, об’єднанні зусиль педагогічного  та обслуговуючого персоналу в розвитку дитини. Особливу увагу і підтримку відчувають молоді вихователі. Досвідчені педагоги-наставники надають своєчасну допомогу малодосвідченим. Це дає можливість молодим вихователям відчувати впевненість в практичній роботі, уникнути розчарувань в обраній професії.

Колектив ДНЗ любить працювати бездоганно, творчо, не шкодуючи ні часу, ні енергії. Педагоги мають золоте серце, умілі руки, почуття міри і краси. Особистим прикладом вчать дітей цінувати прекрасне, виховують моральні якості, інтерес до  надбань вітчизняної  та світової культури, спадщини В.Сухомлинського.

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

Роботу данного напрямку у закладі здійснює  сестра медична старша Шушваль Т.М..

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти Кіровоградської міської ради, органів охорони здоров’я міста (СЕС).

План роботи медичної служби на 2020 – 2021 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика в музичному залі, фізкультурні заняття, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно.

В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи.

Харчування вихованців здійснювалосяся відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою сестрою медичною складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в Держпродспоживслужбі на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості.

З мого боку та боку медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Постійно протягом року працювала Рада по харчуванню, яка працювала відповідно до положення про Раду з питань харчування.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводився аналіз виконання норм харчування:

 

Назва

навчального закладу

Найменування

продукту

Норма на одну дитину

Фактично спожито за місяць на 1 дитину, грам

Виконання норм харчування (в середньому у % на одну дитину)

Ясельна група

Садова група

Ясельна група

Садова група

Ясельна група

Садова група

Хліб житній

20

40

20

40

100

100

Хліб пшеничний

55

80

42

60

76

75

Борошно пшеничне

15

25

9

12

60

48

Крохмаль

3

4

2

2

67

50

Крупи, бобові, макаронні вироби

30

45

34

49

113

108

Картопля

130

190

130

178

100

93

Овочі різні

180

230

115

180

64

78

Фрукти свіжі, цитрусові

45

100

21

51

47

51

Соки

50

70

30

45

60

64

Фрукти сушені

10

10

3

4

30

40

Кондитерські вироби

5

15

5

15

100

100

Цукор

35

45

18

38

80

84

Масло вершкове

12

21

12

15

100

71

Олія

6

9

6

9

100

40

Яйця, штук

1/4

1/2

6

8

60

40

Молоко, кисломолочні продукти

350

400

153

187

44

47

Сир кисломолочний

35

45

19

30

54

57

Сир твердий

3

5

3

5

100

100

Сметана

5

10

5

7

100

70

М'ясо, птиця, м’ясопродукти

60

100

45

60

75

60

Риба, рибопродукти

20

45

20

34

100

76

Кава злакова, цикорій

1

4

1

4

100

100

Какао

1

2

1

2

100

100

Чай

0,2

0,2

0,2

0,2

100

100

Сіль, сіль йодована

2

5

2

5

100

100

Лавровий лист

0,02

0,05

0,02

0,05

100

100

Томатна паста

2

2

2

2

100

100

Середній відсоток виконання норм харчування

87

79

 

В закладі активно впроваджується система НАССР– це система, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Іншими словами — це аналіз ризиків і контролю критичних точок.

 В закладі працює рада по харчуванню За 9 місяців було проведено 9 перевірок  та складено протоколи.

Реалізація згаданої концепції дозволяє домогтися наступних позитивних моментів:

- В обов'язковому порядку контролюється сировина, що поставляється в ДНЗ для приготування їжі для дітей;
- Існує можливість документального контролю, які проби проходила сировина, перед тим, як потрапити на стіл до дитини;
- Здійснюється жорсткий контроль за умовами її приготування в частині дотримання вимог санітарії та гігієни;
-Своєчасна і якісна дезінфекція інвентарю, приміщення їдальні і кухні;
-Особиста гігієна персоналу;
-Правильне прибирання відходів і сміття;
-Відсутність комах;
-Продукти, які не відповідають за якістю тим, з яких дозволено готувати їжу дітям, повертаються постачальникам або утилізуються;
-Жорсткий контроль за зберіганням продуктів і напівфабрикатів.Комплекс цих заходів допомагає захистити дитину від різних захворювань, включаючи харчові та алергічні отруєння.
Комплекс цих заходів допомагає захистити дитину від різних захворювань, включаючи харчові та алергічні отруєння.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

      Велика увага приділялась фізкультурно-оздоровчій роботі, особливо  вихованню свідомого ставлення до здоров’я. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів здорового способу життя. Здійснюється медико-педагогічний контроль фізкультурних занять. Оцінка оздоровчого тренувального ефекту занять з фізкультури показала  90 % очікуваних результатів. Інструктор з фізкультури Кібальнік Л.О.,  вихователі використовують прогресивні технології (ігрового навчання за допомогою інтегрованих  оздоровчих занять та заходів), також нетрадиційного фізобладнання, тренажерів. 

      Інструктор з фізкультури Кібальнік Л.О., вихователі садових груп включають в заняття з фізкультури елементи, спрямовані  на підвищення резистентності організму дитини: вправи дихальної гімнастики, аеробіки; «мудри» тощо.  Результатом цього є те, що діти  старших і підготовчої груп вже можуть усвідомлювати стан свого здоров’я, мають певні знання про фізичний і психічний стан, уміють доглядати своє тіло, володіють гігієнічними навичками.       У закладі постійно проводяться загартувальні процедури (повітряні, сонячні, водні), на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей. Активно проходили Дні здоров’я, Тижні безпеки. До цих заходів залучались різні фахівці: лікар, медсестра, психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, вихователі. Цікаві для дітей форми роботи (бесіди, тематичні свята, лялькові, театралізовані вистави ) дали можливість більш усвідомлено ставитись до процесу  зміцнення та збереження здоров’я та перетворити дитину на винахідника, який пізнає таємниці свого організму.

Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). В 2020/2021 н.році було проведено 5 тижнів безпеки життєдіяльності:

- Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає (вересень);

- Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі (листопад);

- Здоров’я- дорожче за золото (січень);

-  Щоб не трапилось біди – обережним будь завжди (квітень);

- Дорога не для забав (травень)

 На кожен тиждень  були оформлені теки (положення, плани, сітки, графіки, конспекти освітніх заходів, малюнки дітей, фотоматеріали тощо). Матеріали Тижнів виставлялись на сайті ДНЗ.  Слід відмітити оперативність  вихователів в підготовці  та здачі матеріалів Тижня в групі:  сітки. конспекти, фото та малюнки.

5.2.   Дотримання вимог охорони дитинства техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та    протипожежних норм.         

           Значна робота в дошкільному закладі приділялась роботі з питань безпеки життєдіяльності.

Педагоги ДНЗ формували навички безпечної поведінки у дітей, використовуючи різноманітні форми роботи, роблячи акцент на формуванні певного способу поведінки в різних життєвих ситуаціях та багаторазове проживання його в ігровій діяльності. Цікаво проходили Тижні знань безпеки життєдіяльності. Інтеграція знань, умінь і навичок з безпеки життєдіяльності сприяла формуванню у дітей адекватних поведінкових реакцій.  Випадків травмування дітей  в побуті та під час навчального процесу  не було.

        Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці»  адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Увесь освітній  процес здійснювався,  беручи до уваги  Інструкцію з охорони життя та  здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці проводився  відповідно вимог.

5.3.Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям, батьки яких є учасниками АТО, дітям з мало забезпечених та багатодітних  сімей.

     Від батьківськї плати за харчування дітей пільгових категорій звільнені:

 • 100% - за дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей;
 • 100% - за дітей-інвалідів;
 • 100% - за дітей, батьки яких є учасниками АТО;
 • 100% - за дітей із малозабезпечених родин;
 • 50% - за дітей із багатодітних сімей.

         Для виявлення дітей пільгового контингенту двічі на рік проводиться соціальне опитування батьків, проводиться роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

VІ. Залучення педагогічної та батьківської громадськості ДНЗ до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями

Родина і дошкільний заклад – два суспільних інститути. які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання удосконалення освітнього процесу, поліпшення умов перебування дітей в ДНЗ.

 Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю, проводяться Дні відкритих дверей, батьківські збори, організовуються виставки творчих робіт дітей та батьків.

 Одним із принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитися досвідом своєї роботи  з колегами, батьками.

 

І.Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

 Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка директора. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій , роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, приймаю участь у групових батьківських зборах, де батьки можуть порушити хвилюючі їх питання.

 За минулий навчальний рік кількість усних звернень дещо зменшилась. Основні проблеми, з якими зверталися до директора це: працевлаштування, оформлення дитини  до закладу, переведення з однієї групи в іншу та до іншого закладу.

 

       Підводячи підсумки свого виступу, хочу наголосити, що  розвиток закладу освіти можливий тільки за умови нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. Сподіваюсь на подальшу співпрацю колективу з  батьками.

Дякую за увагу!