Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 "Вогник" ім.В.О.Сухомлинського комбінованого типу

 

Сторінка медичних працівників

 

 

Старша сестра медична Шушваль Тетяна Миколаївна,

закінчила Кіровоградське медичне училище зі спеціальності"Фельдшер", спеціаліст вищої категорії, загальний стаж роботи - 28 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Графік роботи:

Понеділок – п’ятниця

  7.00-18.30

 

 

 

 

Медичне обслуговування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 року №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»; Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу; Положення про ізолятор ДНЗ, враховуючи перелік оснащення медичного кабінету ДНЗ та перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення у медичному кабінеті закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затвердженими цим наказом.

     Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюють сестри медичні Бабіна Алла Миколаївна, Шушваль Тетяна Миколаївна та лікар-педіатр дитячої поліклініки №1 Діхтяренко Тетяна Сергіївна.

       Так як збереження здоров’я дошкільників є одним з пріоритетних завдань колективу, то в закладі створено всі належні умови для проведення медико-профілактичних та оздоровчих заходів. Обладнано медичний кабінет з окремим  входом, місце для ізоляції хворих дітей, маніпуляційна, фізіотерапевтичний кабінет.

        В наявності ростомір, ваги, необхідні медичні препарати. Вся документація наявна, ведеться відповідно вимог. Укомплектовано аптечку долікарської допомоги та малу протипедикульозну аптечку. Додатково обладнані 4 міні-аптечки для використання при гіпоглікемічній комі, гіпертермічному синдромі, судорожному синдромі, анафілактичному шоці. Придбано сумку-холодильник для постачання вакцини. Порушень термінів використання медикаментів працівники СЕС не виявили.

     В дошкільному закладі функціонує фізіотерапевтичний кабінет. Сестра медична Шушваль Т.М. володіє всіма необхідними знаннями та навичками відпуску дітям фізпроцедур за призначенням лікаря. Кабінет обладнано необхідною апаратурою: лампа «Солюкс», тубус-кварц (апарат БОП-4), тубус-кварц (апарат БОД-9), інгалятор, кварцеві лампи «Маятник». Також встановлено стаціонарні бактерицидні опромінювані ОБП-1-30 в музичній залі та в групах.

     Сестри медичні здійснюють контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в ДНЗ, а також за фізкультурно-оздоровчою роботою, харчуванням, ведуть пропаганду здорового способу життя серед дітей. персоналу, батьків.

      Санітарно-освітня робота проводиться з педагогами, молодшим обслуговуючим персоналом, батьками з використанням таких форм роботи:

 • консультації та лекції на теми: «Гігієна працівника», «Санітарний режим закладу», «Попередження інфекційних хвороб» та ін.;
 • заняття по санмінімуму та складання заліків ;
 • бесіди з батьками: «Про щеплення», «Загартовування дитини-дошкільника», «Збалансоване харчування», «Вітаміни для дитячого організму»;
 • випуск  санбюлетенів: «Все про грип», «Обережно, гриби!», «Інфекційні хвороби», «Попередження дитячого травматизму»;
 • листівки-блискавки про заходи по попередженню інфекційних та вірусних захворювань.

З метою виявлення хронічних осередків інфекції і своєчасного

оздоровлення дітей ведеться робота з організації систематичних поглиблених оглядів . Планові лікарські огляди проводяться чітко за графіком: у групах раннього віку один раз на місяць, у дошкільних – один раз у квартал. При проведенні планових оглядів присутній вихователь. Результати обстежень й оцінки стану здоров’я дитини обов’язково доводяться до відома батьків.

       Один раз на рік проводиться поглиблений огляд дітей із залученням фахівців дитячої поліклініки №1. Діти старших груп проходять повну диспансеризацію навесні. Після детального огляду спеціалістами, дітей із виявленою патологією направляють в поліклініку, де батьки отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення дітей. В індивідуальних картах (Ф. №26) відзначається стан здоров’я і розвиток дитини, перенесені захворювання, щеплення.

         Результатом цілеспрямованої медико-профілактичної роботи є зниження  загальної захворюваності, зменшення пропусків однією дитиною через хворобу, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності в 1,2 рази, відсутність середньо-тяжких та тяжких випадків ГРВІ, дитячого травматизму, зменшення довготривалих хвороб у дітей. За п’ять років не було зареєстровано жодного випадку захворювання на туберкульоз, вірусний гепатит, кір. Фізичний розвиток дітей оцінено спеціалістами дитячої поліклініки №1 як гармонійний.

           Профілактичні щеплення проводяться згідно з наказом МОЗ України від 10.10.2011 року №595 «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, терміни розвитку поствакційних ускладнень та реакцій, форму подачі інформації про випадок побічної дії.

         Профілактичні щеплення плануються, відповідно до віку дитини, на місяць та на рік. Звіти про захворюваність, проведення профілактичних щеплень та їх аналіз систематично передаються в дитячу поліклініку №1.

          Планомірно проводяться антропометричні виміри і оцінка фізичного розвитку дітей. Сестри медичні один раз на рік визначають гостроту зору дітей. Для профілактики порушень зору вихователі розсаджують дітей за рекомендаціями лікаря та ведуть карти розсаджування. Розклад занять дошкільного навчального закладу складений з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. З метою запобігання відхилень зору після кожного заняття з аплікації, малювання, ліплення тощо, протягом 2-3 хвилин діти дивляться вдалечінь.

       Огляд дітей на педикульоз щоденно проводять вихователі. Контроль здійснюють сестри медичні. Випадків педикульозу за останні п’ять років не зареєстровано.

       З метою загартування дитячого організму використовуються природні фактори: повітря, сонце, вода. Цьому сприяють прогулянки на свіжому повітрі, повітряні ванни в русі, сонячні ванни та водні процедури. В організації загартування вихователі і весь персонал закладу дотримуються таких вимог:

 • комплексне використання всіх природних факторів,
 • індивідуальний підхід при виборі методів загартування,
 • поступовість при збільшенні сили загартовую чого фактору,
 • систематичність і послідовність,
 • врахування емоційного стану дитини на момент проведення загартовуючи процедур.

Систематично складається план загартування дітей на рік для кожної вікової групи. Всі діти, які відвідують заклад, підлягають загартуванню згідно розробок методичної ради. Зокрема ми використовуємо:

 • сухе та вологе обтирання сухою та вологою  лляною рукавичкою,
 • ходьба по вологій, ребристій, з природного матеріалу доріжці босоніж,
 • обливання рук до ліктів водою з-під крана,
 • ходіння босоніж влітку по траві, піску,
 • гімнастика пробудження,
 • коригувальна гімнастика та ін.,
 • фіто чаї та оздоровчі напої.

       В дошкільному закладі функціонують групи здоров’я для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та які часто хворіють. Систематично і цілеспрямовано роботу з дітьми проводять сестра медична Бабіна А.М.,  інструктор з фізкультури Дромашко Н.В., відповідно до планів роботи та рекомендацій лікаря. На кожну дитину в закладі складено листки здоров’я, які допомагають педагогічному та медичному персоналу  здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини у зміцненні стану здоров’я .

Медичні працівники закладу проводять планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагують здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає стенд « На варті здоров’я дітей», листки здоров’я на кожну вікову групу, сан бюлетені,  спільні з батьками спортивні розваги та пішохідні переходи.

        Старші сестри медичні здійснюють контроль  за гігієнічним станом місць проведення фізкультурних заходів, інвентаря, а також за всією фізкультурно-оздоровчою роботою з дітьми. Спільний медико-педагогічний контроль здійснюється сестрою медичною Шушваль Т.М., лікарем-педіатром Діхтяренко Т.С.. вихователем-методистом Ніколаєнко Т.Д. Сестра медична робить пульсометрію, виводить криву навантаження, підраховує моторну щільність заняття з фізкультури. Результати медико-педагогічного  контролю заносяться до журналу «Медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання дітей в ДНЗ».

    Систематично, в типовому порядку та за епідпоказниками, санітарний стан  дошкільного закладу контролюється СЕС з записами в санітарному журналі. Адміністративних і дисциплінарних покарань з боку СЕС за останні 5 років не зареєстровано.

      Велику увагу колектив ДНЗ приділяє формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначається тим, що поєднується тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Кожну дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, сестри медичні, лікар,

які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

 

Інформація для батьків!

Під час адаптаційного карантину у закладі використовуються дезінфікуючі засоби для обробки рук та приміщень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2